CombinE

Uthopp till externa tjänster

Vill ni använda NPÖ, Alfa e-Recept eller Pascal? I Combine finns en uthoppstjänst, det vill säga en länk från personakten som leder till eller öppnar en extern tjänst. Uthoppet görs från en och samma sida i Combine för att det ska vara så smidigt som möjligt. Sidan ligger i en brukares personakt under Journal.

Tanken är att tillsammans med andra leverantörer öka patientsäkerheten och bidra till en mer övergripande bild avseende patienten/brukaren.


Följande uthoppstjänster finns nu att beställa:


NATIONELL PATIENTÖVERSIKT

Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra landsting, kommuner eller privata vårdgivare.


ALFA E-RECEPT

Alfa e-Recept är en webbaserad tjänst som möjliggör förskrivning av e-recept för alla yrkeskategorier som har förskrivningsrätt. Tjänsten innehåller beslutsstöd och är byggd för att läkemedelsförskrivningen ska ske enkelt och smidigt.


PASCAL

Pascal är en webbaserad tjänst för förskrivning av dosförpackade läkemedel samt original/helförpackningar till dospatienter. Förskrivare som loggar in i tjänsten kan se patientens hela läkemedelslista och göra en förskrivning, förskrivningsändring, utsättning eller beställning av original/helförpackningar. Tjänsten ökar patientsäkerheten eftersom samtliga användare har tillgång till senaste versionen av dosreceptet.

Jag vill veta mer om Uthopp till extrerna tjänster

KONTAKT

Pulsen Omsorg

 

Hitta din kontaktperson på

Om Pulsen Omsorg / KontaktKONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås


Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: faktura@pulsen.se


Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen