Combine | IFO

Stöd för egen försörjning

I Combines modul Stöd för egen försörjning jobbar handläggarna med metoden Instrument X och/eller FIA.

Instrument X är en strukturerad process för att hantera behov kring ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten och ett verktyg som genom förbättrad statistik och beslutsunderlag kan ge insatser som bättre matchar individens faktiska behov. Det kan i sin tur leda till minskat utanförskap och till minskade kostnader för kommunerna.


Processen kan användas för att registrera kompetenshöjande insatser för sökande och medsökande och har en tillhörande utförare process. Instrument X är ett kartläggnings- och bedömningsinstrument för nybesök inom ekonomiskt bistånd.


Instrument X är ett standardiserat frågeformulär med en strukturerad process. Utredningen ger en initial bedömning av klientens behov för att bli självförsörjande.


Schematisk bild över processen Stöd till egen försörjning

Se även

Jag vill veta mer om cOMBINE FÖR ifo

Samtycke till databehandling * (obligatorisk)
Samtycke till databehandling

KONTAKT

Anette Salmela

Kundansvarig

Pulsen Omsorg AB

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås


Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: faktura@pulsen.se


Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen