Konsulttjänster inom omsorg

Lösningar och tjänster

Konsulttjänster inom omsorg

Våra konsulter på Pulsen Omsorg kommer i de flesta fall direkt från verksamhetssidan hos kommuner eller privata vårdgivare. Det gör att de har väldigt god verksamhetskunskap och konkret erfarenhet av socialtjänstens olika områden. Våra konsulter kan därför stötta ert arbete inte enbart kring IT-systemen utan även till exempel kring verksamhetsutveckling, projektledning och kvalitetsarbete.

Pulsen Omsorg kan erbjuda en hel del olika tjänster till kommuner och privata vårdgivare. Som alltid utgår vi från behoven i er verksamhet och sätter ihop de lösningar som skapar bäst nytta i verksamheten.


Pulsen Omsorg kan erbjuda konsulttjänster inom:


NYHET - SUPPORTSTÖD

Under vissa tillfällen det kan uppstå situationer när bemanningen inte blir tillräcklig kanske vid sjukdom eller under semestertid. Vi kan nu ge support för systemadministration och även support till era användare.

Vi kan erbjuda en flexibel lösning för en kortare eller längre period.


Läs mer om supportstöd


NYHET - APPLIKATIONS- OCH RAPPORTKONSULT

Vi har haft en stor efterfrågan från flera av våra kunder att snabbt kunna få hjälp med att utveckla processmallar och även göra kundanpassade rapporter. Det känns därför enormt glädjande för oss att kunna tala om att vi har utökat vår konsultverksamhet för att möta våra kunders efterfrågan.


Läs mer om applikations- och rapportkonsult


Konsultstöd inom önskat område med Konsulten på plats

Ibland kan det vara bra att få hjälp av en konsult på plats. Då kan man enklare ställa frågor och diskutera tankar och funderingar. Konsulten kan även ge råd och stöd i såväl stora som små frågor. Med en konsult på plats är det lätt att ställa alla sorters frågor.


Läs mer om konsultstöd på plats


Konfigurationsstöd

Vid nyinförande av Combine eller vid större releaser behöver man ofta göra en del konfiguration av systemen på plats hos er. Våra konsulter kan underlätta detta arbete och se till att ni kommer igång snabbare.


Läs mer om konfigurationsstöd för CombineTips och trix / Best Practices

Våra konsulter träffar regelbundet både utvecklare och många användare av Combine. I sitt arbete samlar de därför på sig mycket kunskap och bra tips om hur man arbetar smart och effektivt i tjänsterna. Dra nytta av deras kunskap i er verksamhet.


Läs mer om best practises i CombineVerksamhetsutveckling och projektstöd

Ta hjälp av våra konsulter när ni skall utveckla er verksamhet oavsett om det handlar om Combine eller annan utveckling.


Läs mer om stöd kring verksamhetsutveckling 


Dokumentationsutbildningar

Vi kan hjälpa er att utbilda personal inom IBIC både för utförare och handläggare och inom HSL ICF/KVÅ både för legitimerad personal och utförare.


Läs mer om våra dokumentationsutbildningar


KVALITETSGRANSKA VERKSAMHETEN

Genom att göra en genomlysning av ditt verksamhetsområde kan du identifiera problemområden och eventuella brister i tid men också få rekommendationer kring processer och förbättringar som gör arbetet effektivare.


Läs mer om våra kvalitetsgranskningar

Jag vill veta mer om konsulttjänster

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen