Journalgranskning och kvalitetssäkring

Konsulttjänster

Journalgranskning och kvalitetssäkring

För att verksamheten ska fungera är det avgörande att medarbetarna har fått rätt kunskap och att rutiner och riktlinjer följs i arbetet. Utifrån vår breda verksamhetskunskap kan vi stötta er i arbetet med kvalitetssäkring på omsorgssidan.

Hjälpa er med rutiner

Vår konsulter kan hjälpa till att granska journaler för att se att er gällande rutiner och riktlinjer följs, att de som skall dokumentera har förstått innehållet i de rutiner och riktlinjer som tagits fram och att man följer de framtagna dokumentationsrutinerna.

 

  • Journalgranskning inom alla lagrum
  • Kvalitetssäkring av dokumentationsrutin
  • Framtagning av granskningsmall

Jag vill veta mer om detta

KONTAKT

Pulsen Omsorg

 

Hitta din kontaktperson på

Om Pulsen Omsorg / KontaktKONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen