konsulttjänster

Kvalitetsgranska verksamheten

Att handlägga ärenden kan som bekant ofta bli komplext, med många aspekter som spelar in kring vilken hantering som är bäst i varje fall. Genom att göra en genomlysning av ditt verksamhetsområde kan du identifiera problemområden och eventuella brister i tid men också få rekommendationer kring processer och förbättringar som gör arbetet effektivare.

Brister i handläggningsarbetet kan få stora konsekvenser. Personalresurser och verktyg kanske inte används på det mest effektiva sättet, vilket kan skapa onödig tidsbrist i verksamheten samt felaktiga beslut. Det kan finnas kompetensbrister som påverkar handläggningsarbetet samt brister i efterföljning av lagar och regler som kan leda till att medborgare inte får den service de ska ha eller i värsta fall far illa.


Pulsen Omsorg utvecklar verksamhetssystemet Combine för social omsorg. Våra utvecklare och konsulter har ofta lång erfarenhet från verksamhetssidan och har därmed goda kunskaper kring de utmaningar som finns i vardagen. Du som arbetar i Combine har nu möjlighet att få stöd av våra erfarna konsulter för att kvalitetsgranska och göra en genomgång av aktuella processer i Combine.


När du beställer kvalitetsgranskning från Pulsen Omsorg kommer en av våra konsulter granska handläggning av ärenden inom ditt verksamhetsområde. Konsulten kan då hitta mönster som pekar på eventuella brister i hanteringen. Utifrån detta kan konsulten sedan ge rekommendationer på förbättringar (både i handläggningen men även på hur konfigurationen är uppsatt i Combine) som kan göras för att effektivisera arbetet och öka regelefterlevnaden. Konsulten kan även ge rekommendationer kring specialutbildningar utifrån det framkomna resultatet som ökar kompetensen inom din verksamhet.


Kvalitetsgranskningen synliggör på riktigt hur det ser ut i din verksamhet och ger dig möjlighet att i tid genomföra åtgärder som gör att ni arbetar mer effektivt med era resurser, använder system och verktyg på bästa sätt och helt följer lagar och regler.


jag vill veta mer om detta

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen