Konsulten på plats

Konsulttjänster

supportstöd

Första linjens supportstöd via incidenthanteringssystem


Vi erbjuder första linjens support om du som kund har svårt att
bemanna fullt ut gällande systemförvaltning och därmed önskar supportstöd från Pulsen.


 • För Pulsens första linjens supportstöd via incidenthanteringssystem gäller:
 • Supporten omfattar ärenden kopplade till verksamhetssystemet Combine
 • Supporttiderna är vardagar 08.00-17.00
 • Supportstödet tillhandahålls på distans
 • Slutanvändarsupport för kundens definierade användare med konto i
  incidenthanteringsverktyget Jira
 • Supportärenden som inkommer via Jira av kundens definierade användare enl ovan
 • För pågående ärenden som ska övertas av Pulsen support ska överlämning ske från
  kunden vid påbörjande av supportstöd
 • Pågående ärenden som ligger hos Pulsen support vid sista dag för supportstöd
  överlämnas till kunds support, med aktuell status vid tidpunkten


Kostnad:
Fastpris per vecka: 15 000kr
Löpande timkostnad per påbörjad ärende/timme: 1100kr


Utökat första linjens supportstöd via telefon

Utöver första linjens supportstöd innefattar utökat supportstöd även:

Slutanvändarsupport för kundens alla användare via telefon.
Kunden kan kontakta Pulsen direkt via telefon på telefonnummer: 033–171930


Kostnad:
Fastpris per vecka: 50 000kr
Löpande timkostnad per påbörjad ärende/timme: 1100kr

jag vill veta mer om supportstöd


KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen