E-learning – onlineutbildning i Combine när du har möjlighet

Utbildning

E-learning – onlineutbildning i Combine när du har möjlighet

E-learning är ett bra komplement till traditionell, lärarledd utbildning av personal och ett bra alternativ för att utbilda vikarier vid behov. Vi har därför tagit fram utbildningsfilmer för tjänsten Combine

Med våra onlineutbildningar kan användarna ta del av utbildningsfilmer som visar hur de går till väga för att utföra moment i tjänsten Combine. De kan se filmerna när de vill och hur många gånger som helst. Det enda som behövs för att komma åt materialet är en dator eller surfplatta med internetuppkoppling.

 

E-learning är ett komplement till lärarledda utbildningar och ett väldigt bra alternativ för utbildning av vikarier, men också för ordinarie personal som vill uppfriska minnet kring specifika tillvägagångssätt eller metoder i Combine. Det finns även möjlighet att koppla kunskapstest till filmerna för att kunna utvärdera hur användaren tagit in informationen.

 

E-learningsfilmerna är indelade inom områdena Generellt, IFO, IBIC och HSL. Material finns för såväl myndighet och legitimerad personal som för utförare inom områdena. Beställaren väljer de områden man har behov av och får tillgång till allt E-learningmaterial inom detta område.

 

Fritt antal användare. Vare sig man gör ett enstaka köp eller prenumererar på uppdaterat material får kommunen en gemensam inloggningsfunktion. Man kan sedan ge tillgång till alla användare inom kommunen som har behov av resurserna utan extra kostnad.

 

3 sätt att få tillgång till E-learning för Combine:

 

Köp E-learningfilmer inom valda områden

Kommunen kan välja att köpa valfritt E-learningmaterial inom valda områden så som det är idag. Även här ges tillgång genom länk och lösenord, men filmerna uppdateras inte vid kommande releaser.

 

Prenumerera på E-learning - Populäraste valet

Genom att prenumera på E-learning har man alltid tillgång till uppdaterade filmer inom sina valda områden, till exempel via nya releaser av Combine. Kommunen får en länk och lösenord till de filmer som man valt ska ingå i prenumerationen.

Skräddarsy med filmer och verktyg

Har kommunen behov av att kunna göra egna anpassningar av filmerna eller helt eget material kan man även köpa både filmer och verktyget som dessa produceras i.

BESTÄLLNING

För att beställa E-learning för Combine kontaktar du kundansvarig för din kommun, alternativt Anette Salmela på Pulsen Omsorg.

Utbud av E-learningfilmer

 

Generell:

 • Kontakter
 • Samtycke
 • Navigera som utförare i Combine
 • Att söka brukare
 • Bevakningar
 • Kundkort myndighet
 • Kundkort utförare
 • Meddelandefunktion

 

 

IFO:

 • Ekonomiskt bistånd
  • Försörjningsstöd
   Initiering, planering, utredning och beslut, individuellplan, beräkning, utbetalning och attestering, inbetalning, utförarval, beställning, uppföljning
  • Egna medel
   Initiering, planering, utredning och beslut, verkställande
  • Dödsboanmälan
   Initiering, planering, utredning och beslut,
  • El/Hyresskuld
   Hur man registrerar el/hyresskuld
  • FUT, felaktig utbetalning
   Initiering, planering, utredning och beslut, återkrav
  • Nödprövning
   Initiering, planering, utredning och beslut, verkställande

 • Familjerätt
  • Fastställande av faderskap
  • Samarbetssamtal frivilliga
  • Samarbetssamtal Tingsrätt
  • Yttrande adoption
  • Avtal
  • Upplysning
  • Yttrande familjerätt
  • Väcka talan om umgänge
  • Utredning vårdnad, boende, umgänge
  • Verkställande av dom

 • Vuxen
  • Vuxen, Initiering, planering, utredning och beslut, verkställande, uppföljning
  • Omedelbart omhändertagande LVM
  • Yttrande missbruk

 • Barn och unga
  • Barn och unga, Initiering, planering, utredning och beslut, utforma och genomför uppdrag, följa upp
  • Yttrande Barn och unga
  • Behov av ny vårdnadshavare
  • Oro barn och unga
  • Omplacering
  • Ta emot beställning

 • Uppdragstagare
  • Initiering, intresseanmälan, matchning, planering, utredning och status.

 

IBIC (SoL/LSS):

 • Aktualisering
 • Utreda
 • Besluta
 • Utforma och genomföra uppdrag
 • Följa upp och hantera resultat

 

HSL:

 • Inskrivning, Hälsoärende, Måluppföljning, avsluta åtgärd, avsluta Hälsoärende, avsluta inskrivning, Epikris
 • Registrera mätvärden, Relaterade dokument och bilder i journal
 • Delegering
 • Återrapportering
 • Uppmärksamhetsinformation

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen