Pulsen Omsorg > Omsorgsdagarna 2018 med Combine användarrförening

Möt oss här

Omsorgsdagarna med Combine användarförening

Välkommen till vårens samlingspunkt för dig som arbetar med välfärdsteknik, digitalisering, ehälsa eller motsvarande områden inom kommunal omsorg och privat vård. I maj är det dags för nästa upplaga av Omsorgsdagarna från Pulsen Omsorg. Även i år kombinerar vi de två Omsorgsdagarna med en träff med Combine användarförening.

På den här webbsidan hittar du program för alla dagarna och inte minst information om hur du bokar in dig och dina kollegor till vårens konferens. Om det är något du funderar på eller har frågor kring - tveka inte att kontakta oss.

DigiKom - Spår Säkerhet

 

15 maj: Combine Användarförening

 

Combine Användarförening samlar användare av Combine från Pulsen Omsorg för att ta del av nyheter, best practises och, framför allt, utbyta erfarenheter kring verktyget och användandet.

DigiKom - Spår Säkerhet

 

16-17 maj: Omsorgsdagarna 2018

 

Omsorgsdagarna är vårens samlingspunkt för dig som arbetar med välfärdsteknik, digitalisering, ehälsa eller motsvarande områden inom kommunal omsorg och privat vård.

Plats

Vi ses på Hooks Herrgård!

Hooks Herrgård

Årets Omsorgsdagar och Combine användarförening håller till på natursköna Hook Herrgård. Hooks Herrgård ligger i Småland, ett par mil söder om Jönköping. Med det unika läget, mitt emellan Stockholm, Göteborg och Malmö, är Hooks Herrgård en naturlig mötesplats för konferens, event och möten. Där härlig 1700-tals miljö blandas med toppmoderna konferenslokaler tror vi att vi får inspirerande och givande konferensdagar.

 

Mer info och vägbeskrivning finns på hooksherrgard.se

PROGRAM FÖR DAGARNA

ur programmet

Per Mosseby - talare på Omsorgsdagarna 2018

Per Mosseby: Digitalisering av vården

16 maj: 15.05

 

Vården är ett av de områden som just nu påverkas snabbast av digitaliseringen. På en och samma gång finns det nu radikalt förändrade möjligheter att samla in data om varje människas hälsotillstånd, tillgång till vård och kunskap oavsett var i världen patienten och vårdpersonalen befinner sig, samt möjligheter att använda analysstöd med artificiell intelligens som kan hjälpa till med träffsäkrare diagnoser på ett tidigare stadium. Framsteg inom robotik och genetik gör att vi kan behandla åkommor tidigare och effektivare både genom skonsammare kirurgi och mer effektiv och individanpassad medicinering.

Några av de största hindren för att dra nytta av de framsteg som görs, är kopplade till hur vi har organiserat vården. Det finns begränsningar och krav för hur vi får dela information och producera vård som utgår från ett paradigm där patienten framförallt ses som ett passivt objekt, som beroende på fynd i enstaka möten med vården, och inte sällan fragmentarisk anamnes, hänvisas runt till olika vårdnivåer.

Men nu kommer nya digitala lösningar som öppnar för nya möjligheter och arbetssätt som driver mot en mer patientorienterad och effektiv vård: kraftfulla sätt att samla hela vår egen hälsodata och sjukdomshistoria, samt effektivare verktyg för diagnos och behandling. Det kommer kunna ge en bättre hälsa och högre livskvalitet för den enskilde, samt bättre stöd och arbetsmiljö för de som jobbar i vården.

Hur ska den offentligt finansierade vården möta och ta vara på dessa möjligheter, och bli en del av det globala ekosystem av hälsorelaterade tjänster som växer fram, utan att patientsäkerheten går förlorad?

 

 

Per Mosseby - talare på Omsorgsdagarna 2018

Christer Olsson: Inspiration kring livet och som tillsammansprojekt

16 maj: 16.00

 

Christer Olsson är en populär föreläsare med lång erfarenhet av kulturutveckling, ledarskap och affärsmannaskap och är dessutom coach till några av Nordens mest erfarna ledare. Christers framgång ligger i att han talar enkelt så att du kan förstå och sedan kan gå hem och göra skillnad oavsett om det handlar om dig själv, din relation eller organisation. Hans ambition är att så Tankefrön och att du skall gå från att Veta till att Göra. Det handlar om utveckling och att vara en prövande levande människa. Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? Människor blir otrygga och backar till sin komfortzon. Varför lär vi barn att ensam är stark när man mår bäst i att växa med människor och bör ge dem trygghet?

Program: 15 MAJ - Combine Användarförening

09.30-10.00

Frukost

Vi börjar dagen med en varm kopp kaffe och en smörgås tillsammans med lite mingel innan vi drar igång.

 

10.00-10.30

Inledning: Klaes Göransson, Camilla Cronqvist och Linda Arousell

Vi tittar tillbaka på föregående användarförening och vilka huvudsakliga fokusområden vi haft de senaste 6 månaderna.

 

10.30-12.00

DITT VAL AV SPÅR (se mer info om spåren nedan)


SPÅR

IBIC

Avgifter och ersättningar

Förvaltningsledare / Sysadmin

Uppdragstagare

HSL

Madeleine Hedqvist Nordholm, Linda Glaadh och Lena Jivesten

Claes Ivarsson
och Andreas Hajas

Camilla Cronkvist och Emma Särén

Anna Henriksson och Gabriella Karlsson

Sandra Carlsson


12.00-13.00

Lunch

 

13.00-15.00

DITT VAL AV SPÅR

 

SPÅR

IBIC

Avgifter och ersättningar

Förvaltningsledare / Sysadmin

Uppdragstagare

HSL

Madeleine Hedqvist Nordholm, Linda Glaadh och Lena Jivesten

Claes Ivarsson och Andreas Hajas

Camilla Cronkvist och Emma Särén

Anna Henriksson och Gabriella Karlsson

Sandra Carlsson


15.00-15.30

Fika

Bulle eller kaka? Här fokuserar vi på att fylla på med energi och mycket kaffe/te.

 

15.30-16.00

Mobilt arbetssätt: Sandra Carlsson

Vi presenterar vår mobilapp och visar dels SOL delarna men även HSL funktionaliteten som är rykande färsk på marknaden. Hur kan vi bli mer mobila och vad saknar vi stöd för idag?

 

16.00-17.00

Avslut: Klaes Göransson, Camilla Cronqvist, Anna Ejerblad och Linda Arousell

Vad är status i högaktuella frågor så som GDPR? Hur ser vägen framåt ut avseende utveckling och vision?

 

Nu siktar vi på en härlig middag. En del av oss stannar kvar för att ta del av omsorgsdagarna andra tar sig hemåt med massa ny inspiration.

 

19.30 >

Middag
Med reservation för ändringar
SPÅR på Combine Användarförening

 

IBIC:

På IBIC-spåret går vi gemensamt igenom Combines IBIC-process. Hur ser processen ut vid leverans? Vilka anpassningar kan man som kommun göra på egen hand? Hur ska man tänka kring de olika ICF begreppen; vad ska dokumenteras vart?

Vi kommer under andra passet köra ett ingående erfarenhetsutbyte. Vilka kommuner har gått i drift? Hur har man valt att gå i gång med processen? Vilken nivå i ICF har man valt? Har man stött på några hinder på vägen? De kommuner som deltar i passet deltar och delger på eget initiativ med egna erfarenheter.

 

Avgifter och Ersättningar:

Ersättningar
Ersättning till utförare via leverantörsfaktura/ekonomisystemet istället för den traditionella fakturahanteringen. Vi kikar på Frågor och svar, både för er som är igång med ersättningar samt för er som ännu inte infört ersättningar i Combine. Erfarenhetsutbyte, vilka kommuner har gått i drift? Hur har man valt att gå i gång med ersättningar? Vi avslutar passet med lite tips och trix, allt för att underlätta vardagen.

Avgifter
Vi börjar med att titta på funktioner som tillkommit över tid men som man inte använder/känner till. Vilka nyheter finns avseende den här delen av produkten?Vi avslutar passet med lite tips och trix, allt för att underlätta vardagen.

 

 

Förvaltningsledare / Sysadmin:

Generellt
Vi tittar framåt på kommande releaser och roadmap, och vägen fram mot ”Combine 2.0”, genom att berätta om fokusområden, förändrade arbetssätt, uppdragsplanering, behov och krav i vår backlogg. Idag och framåt tar vi tillfället i akt att berätta om hur vi tänker gå tillväga med uppdragen som ska ta oss till Combine 2.0. Er input är oerhört viktig för oss. Som en ”fördjupning” visar vi den första pilotvyn som är tänkt att vara klar till release 1.16. Vi berättar om valen som gjorts och hur vi jobbar vidare, kopplat till detta. En öppen diskussion. Och som vanligt vill vi gärna visa lite ”bra att ha” tips för er systemförvaltare, kanske har ni något att delge varandra? 

Support
Pulsen Omsorgs support är tänkt att möta kommunernas arbetssätt och finnas tillgänglig vid tillfälliga fel i tjänsten och även svara på frågor kring systemet. Det är viktigt att vi förstår varandra för att samarbetet ska fungera optimalt och för att incidenthanteringen ska bli så effektiv som möjligt. Passet innefattar en presentation över hur vår verksamhet fungerar idag och hur vi tänker oss vårt arbete i framtiden. Vi presenterar Servicedesk och tanken med att ha ”en kanal in”. Hur hanterar och prioriterar vi våra ärenden? Vad innebär era prioriteringar för oss och hur mobiliseras resurser vid S1 och S2 ärenden? Hur fungerar vårt ärendehanteringssystem JIRA och hur använder man det på bästa sätt för att flödet ska fungera så effektivt som möjligt? Vi avslutar passet men en öppen diskussion för att förbättra vårt samarbete, vad önskar ni från oss och hur kan vi bli ännu bättre?

 

Uppdragstagare:

Uppdragstagare i Combine är tänkt att stödja kommunens processer med att utreda uppdragstagare och matcha behov av uppdragstagare inom samtliga verksamhetsområden i kommunerna. Det är viktigt att systemet stödjer hela kedjan så att kommunerna inte behöver dubbeldokumentera och ha känsliga uppgifter i register utanför Combine. I följande pass tar vi därför en djupare titt på hur Uppdragstagare i Combine kan stödja kommunernas arbete på ett korrekt sätt. Spåret innefattar även visning av det tänkta flödet i uppdragstagare i Combine. Hur arbetar kommunerna med uppdragstagare? Hur skulle Combine kunna stödja arbetet med uppdragstagare på ett bättre sätt?

 

HSL:

Vi ser över vilka möjligheter som finns avseende mobilt arbetssätt för legitimerad personal. Hur kan man dokumentera på plats hos patienten, dator och/eller mobilapp. Vilka stöd finns för digital signering, vi tittar på signeringslista och insatskalender, utskrifter insatskalender, Nyutveckling/vidareutveckling HSL, Genomgång ICF/KVÅ, ICF-matris, Dokumentationsgranskning, Hälsoärenden. Listan blir lång och passet är fullspäckat med matnyttig information. Vi avslutar med en öppen diskussion för att lyfta tankar och ideér.

 

Program: 16-17 MAJ - Omsorgsdagarna

Presentationer från Omsorgsdagarna

Pulsens integrationslösningar

Omsorgdagarna 2018

Inledning till dagen från Pulsen Omsorg

Pulsens integrationslösningar

Socialförsäkringens
digitala resa

Socialförvaltningens IT-utvecklingschef berättar om den digitala resa de gjort kopplat till arbetsprocesser samt om ett nytt projekt kopplat till välfärdsteknik.

Enklare och effektivare processer med lösningar från Pulsen

Appva

Presentation från Pulsens samarbetspartner Appva

Enklare och effektivare processer med lösningar från Pulsen

Keynote: Digitalisering av vård och omsorg

Per Mossebys presentation kring digitalisering av vård och omsorg

Pulsens integrationslösningar

Digital Fox

Presentation från Pulsens samarbetspartner Digital Fox

Pulsens integrationslösningar

Digital fox - avvikelserapport

Avvikelserapport från Skurups kommun. Komplettering till Digital Fox presentation på Omsorgsdagarna.

Enklare och effektivare processer med lösningar från Pulsen

GDPR

Pulsen och Anna Ejerblad berättar om sitt arbete kopplat mot förändringen GDPR.


DAG 1

 

09.30-10.00

 

 

Registering och fika

 

10.00-10.15


 

Pulsen hälsar välkommen

10.20-10.50

Information från Pulsen.

 

10.55-11.10

PARTNERINTRO: Tunstall

Pulsens samarbetspartner informerar om sin produkter/nyheter.

 

11.15-12.00

Socialförvaltningens digitala resa: Birgitta Lomander Johansson

Socialförvaltningens IT-utvecklingschef berättar om den digitala resa de gjort kopplat till arbetsprocesser samt om ett nytt projekt kopplat till välfärdsteknik.

 

12.05-12.20

PARTNERINTRO: Appva

Pulsens samarbetspartner informerar om sin produkter/nyheter.

 

12.20-13.30

Lunch + Partnermingel

 

13.30-14.15

Susanne Björk – studierektor från Ersta Sköndal ger oss en föreläsning i hur jag använder mig själv som verktyg i dialog med människor.

 

14.15-14.45

PARTNERINTRO: Kompanion

PARTNERINTRO: Phoniro

 

14.45-15.05

Fika och mingel

 

15.05-16.00

Per Mosseby

Vården är ett av de områden som just nu påverkas snabbast av digitaliseringen. Nu kommer nya digitala lösningar som öppnar för nya möjligheter och arbetssätt som driver mot en mer patientorienterad och effektiv vård: kraftfulla sätt att samla hela vår egen hälsodata och sjukdomshistoria, samt effektivare verktyg för diagnos och behandling. Det kommer kunna ge en bättre hälsa och högre livskvalitet för den enskilde, samt bättre stöd och arbetsmiljö för de som jobbar i vården. Hur ska den offentligt finansierade vården möta och ta vara på dessa möjligheter, och bli en del av det globala ekosystem av hälsorelaterade tjänster som växer fram, utan att patientsäkerheten går förlorad?

16.00-17.00

Inspiration kring livet och som tillsammansprojekt: Christer Olsson

 

Christer Olsson är en populär föreläsare med lång erfarenhet av kulturutveckling, ledarskap och affärsmannaskap och är dessutom coach till några av Nordens mest erfarna ledare. Christers framgång ligger i att han talar enkelt så att du kan förstå och sedan kan gå hem och göra skillnad oavsett om det handlar om dig själv, din relation eller organisation. Hans ambition är att så Tankefrön och att du skall gå från att Veta till att Göra. Det handlar om utveckling och att vara en prövande levande människa. Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? Människor blir otrygga och backar till sin komfortzon. Varför lär vi barn att ensam är stark när man mår bäst i att växa med människor och bör ge dem trygghet?

 

17.00-19.30

Fri tid. Tillgång till Spa. Något lätt att förtära serveras

 

19.30 >

Fördrink + Kvällssupé

 

 

DAG 2

08.30-08.45

Uppstart och sammanfattning av gårdagen

 

08.45-09.45

Erfarenhetsutbyte

 

09.45-10.05

Fika + partnermingel

 

10.05-10.20

PARTNERINTRO: Intraphone

 

10.20-10.35

PARTNERINTRO: Digital Fox

 

10.40-11.25

Ditt val av spår

 

SPÅR A: En odyssé i välfärdsteknikens värld: Johanna Lethin Jakobson

Med Johanna Lethin Jacobson som ciceron tar vi oss runt i välfärdsteknikens värld. Johanna har en teknikbakgrund och lång erfarenhet av implementering av komplexa it-system hos både landsting och kommun. Med ett genuint intresse för teknik och omsorg så delar hon med sig av sina reflektioner i hur dagens välfärdsteknik egentligen förhåller sig.

 

SPÅR B: True Challenge: Gustaf Cavalli, En bra plats

Våren 2017 genomförde vård– och omsorgsförvaltningen Helsingborg stad i samarbete med En bra plats något helt unikt inom kommunal verksamhet; ett Hackathon dit programmerare från hela Sverige bjöds in för att bidra med kreativa digitala lösningar på behov som vårdtagare beskrivit. De deltagande teamen hade 24 timmar på sig att skapa lösningar som passade vårdtagarens behov och en vinnare korades därefter.

 

SPÅR C: Projekt ordning och reda - verksamhetsuppföljning och ekonomistyrning: Marcelo Banegas, Ekerö kommun

 Hör om hur Ekerö kommun kompletterar Combine med processarbete och verksamhetsuppföljning via Pulsens partner Climber och Qlik.

 

– Nu har vi fått en helt annan överblick och räknar med effektiviseringar och besparingar på ca 10-20 % av våra kostnader för köpta tjänster, berättar Marcelo Banegas, verksamhetscontroller på Ekerö kommun.


11.30-12.30

GDPR: Anna Ejerblad

Pulsen berättar om sitt arbete kopplat mot förändringen GDPR.

 

12.30-13.15

Avslutning

 

13.15-14.15

Lunch

 


Med reservation för ändringar
Bokning

Det är inte längre möjligt att boka via webbplatsen. För information om eventuella tillgängliga platser på Combine Användarförening eller Omsorgsdagarna, var vänlig kontakta Ulrika Lundgren, Pulsen Omsorg, på ulrika.lundgren@pulsen.se.

 

 


Bokningsalternativ och priser

 

Omsorgsdagarna och Combine användarförening hålls på Hooks Herrgård utanför Jönköping. Du anmäler dig till båda dagarna via vårt anmälningsformulär på sidan. I priset ingår konferens i två eller tre dagar, fika och lunch samtliga konferensdagar, samt middag den 15 maj och den 16 maj.

 

Ordinarie priser

  • Combine användarförening + Omsorgsdagarna - enkelrum 2 nätter: 7054 kr
  • Endast Combine användarförening - enkelrum: 3294 kr
  • Endast Omsorgsdagarna - enkelrum: 4460 kr
  • Endast Omsorgdagarna - del i dubbelrum: 4260 kr

  

ÖVERLÅTELSE

Anmälan är bindande och det går inte att avboka sin plats. Däremot kan man överlåta sin plats till en annan person utan extra kostnad. Om du vill överlåta din plats så ombesörjes detta själv och du återkopplar till Pulsen vem din ersättare blir.

 

 

Kontakt

Om du har frågor kring dagarna, eller kring din bokning, kontakta gärna Ulrika Lundgren på Pulsen Omsorg. Du når Ulrika på e-post ulrika.lundgren@pulsen.se eller telefon 033-17 18 51.

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen