Pulsen Omsorg > Omsorgsdagarna 2018 med Combine användarrförening

Möt oss här

Omsorgsdagarna 2019

Omsorgsdagarna är vårens samlingspunkt för dig som arbetar med välfärdsteknik, digitalisering, ehälsa eller motsvarande områden inom kommunal omsorg och privat vård. Den 15-16 maj 2019 är det dags för nästa upplaga av Omsorgsdagarna tillsammans med Pulsen Omsorg. Denna gång på Falkenbergs Strandbad.

På den här webbsidan hittar du program för alla dagarna och information om konferensen.
Om det är något du funderar på eller har frågor kring - tveka inte att kontakta oss.

Plats

Vi ses på falkenbergs strandbad!

Hooks Herrgård

Falkenberg Strandbaden hotell med spa och konferens ligger strax utanför centrala Falkenberg med ett underbart läge mitt på Skrea strand. Falkenberg Strandbad är ett av de finaste spa-hotellen på västkusten och har en underbar strand som sträcker sig längs med kusten. Vi tror att det blir en härlig plats för Omsorgsdagarna 2019!

 

Mer info och vägbeskrivning finns på strandbaden.se

PROGRAM FÖR DAGARNA

ur programmet

Per Mosseby - talare på Omsorgsdagarna 2018

Agnes Hammarstrand: Ett år med GDPR

15 maj: 15.15

 

2018 var det mycket prat om GDPR och nu sliter kommuner och företag med att efterleva reglerna i det tysta. Vad har hänt och vad är viktigt att tänka på nu? Föreläser gör advokaten Agnes Hammarstrand som 2018 blev framröstad som Advokaternas favoritadvokat. Hon är specialiserad inom den digitala juridiken, GDPR och IT och leder ett stort team inom dessa områden på Advokatfirman Delphi.

 

Per Mosseby - talare på Omsorgsdagarna 2018

Helen Andersson: Våga – Vilja – Pröva!

15 maj: 16.15

 

Utan att överdriva det allra minsta kan man slå fast att den som har sett Helén Andersson föreläsa går ut i livet med nya insikter. Det är Heléns engagemang för sina ämnen, generösa personlighet och rika livserfarenhet som gör henne till en så uppskattad och omtalad föreläsare och inspiratör. Under föreläsningen ”Våga-Vilja-Pröva” berör Helen ämnen såsom att ”växa som människa”, ”möten som förändrar” och att ”motivera andra till mer energi”.

 

Per Mosseby - talare på Omsorgsdagarna 2018

Åsa Zetterberg: Framtiden är redan här

16 maj: 10.35

 

Åsa Zetterberg var Sveriges första CDO på näringsdepartementet. Vi lever i en tid där förändringsvindarna blåser starka, inte minst till följd av digitalisering. Samhället genomgår en stark strukturomvandling, där människors beteende och förväntningar påverkar branscher och samhället som helhet. Genom att ta vara på digitaliseringens möjligheter kan vi ta oss an våra samhällsutmaningar, skapa stora värden i t.ex. ökad hållbarhet och livskvalitet. Och förutsättningarna har aldrig varit bättre. Den största svårigheten är kanske inte att få folk att acceptera nya idéer utan att få dem att överge de gamla. Tillsammans behöver vi agera modigt för en välfärd som är smart på riktigt och relevant för människor idag och imorgon.

 

 

SPÅR på Combine Användarförening

 

IBIC:

På IBIC-spåret går vi gemensamt igenom Combines IBIC-process. Hur ser processen ut vid leverans? Vilka anpassningar kan man som kommun göra på egen hand? Hur ska man tänka kring de olika ICF begreppen; vad ska dokumenteras vart?

Vi kommer under andra passet köra ett ingående erfarenhetsutbyte. Vilka kommuner har gått i drift? Hur har man valt att gå i gång med processen? Vilken nivå i ICF har man valt? Har man stött på några hinder på vägen? De kommuner som deltar i passet deltar och delger på eget initiativ med egna erfarenheter.

 

Avgifter och Ersättningar:

Ersättningar
Ersättning till utförare via leverantörsfaktura/ekonomisystemet istället för den traditionella fakturahanteringen. Vi kikar på Frågor och svar, både för er som är igång med ersättningar samt för er som ännu inte infört ersättningar i Combine. Erfarenhetsutbyte, vilka kommuner har gått i drift? Hur har man valt att gå i gång med ersättningar? Vi avslutar passet med lite tips och trix, allt för att underlätta vardagen.

Avgifter
Vi börjar med att titta på funktioner som tillkommit över tid men som man inte använder/känner till. Vilka nyheter finns avseende den här delen av produkten?Vi avslutar passet med lite tips och trix, allt för att underlätta vardagen.

 

 

Förvaltningsledare / Sysadmin:

Generellt
Vi tittar framåt på kommande releaser och roadmap, och vägen fram mot ”Combine 2.0”, genom att berätta om fokusområden, förändrade arbetssätt, uppdragsplanering, behov och krav i vår backlogg. Idag och framåt tar vi tillfället i akt att berätta om hur vi tänker gå tillväga med uppdragen som ska ta oss till Combine 2.0. Er input är oerhört viktig för oss. Som en ”fördjupning” visar vi den första pilotvyn som är tänkt att vara klar till release 1.16. Vi berättar om valen som gjorts och hur vi jobbar vidare, kopplat till detta. En öppen diskussion. Och som vanligt vill vi gärna visa lite ”bra att ha” tips för er systemförvaltare, kanske har ni något att delge varandra? 

Support
Pulsen Omsorgs support är tänkt att möta kommunernas arbetssätt och finnas tillgänglig vid tillfälliga fel i tjänsten och även svara på frågor kring systemet. Det är viktigt att vi förstår varandra för att samarbetet ska fungera optimalt och för att incidenthanteringen ska bli så effektiv som möjligt. Passet innefattar en presentation över hur vår verksamhet fungerar idag och hur vi tänker oss vårt arbete i framtiden. Vi presenterar Servicedesk och tanken med att ha ”en kanal in”. Hur hanterar och prioriterar vi våra ärenden? Vad innebär era prioriteringar för oss och hur mobiliseras resurser vid S1 och S2 ärenden? Hur fungerar vårt ärendehanteringssystem JIRA och hur använder man det på bästa sätt för att flödet ska fungera så effektivt som möjligt? Vi avslutar passet men en öppen diskussion för att förbättra vårt samarbete, vad önskar ni från oss och hur kan vi bli ännu bättre?

 

Uppdragstagare:

Uppdragstagare i Combine är tänkt att stödja kommunens processer med att utreda uppdragstagare och matcha behov av uppdragstagare inom samtliga verksamhetsområden i kommunerna. Det är viktigt att systemet stödjer hela kedjan så att kommunerna inte behöver dubbeldokumentera och ha känsliga uppgifter i register utanför Combine. I följande pass tar vi därför en djupare titt på hur Uppdragstagare i Combine kan stödja kommunernas arbete på ett korrekt sätt. Spåret innefattar även visning av det tänkta flödet i uppdragstagare i Combine. Hur arbetar kommunerna med uppdragstagare? Hur skulle Combine kunna stödja arbetet med uppdragstagare på ett bättre sätt?

 

HSL:

Vi ser över vilka möjligheter som finns avseende mobilt arbetssätt för legitimerad personal. Hur kan man dokumentera på plats hos patienten, dator och/eller mobilapp. Vilka stöd finns för digital signering, vi tittar på signeringslista och insatskalender, utskrifter insatskalender, Nyutveckling/vidareutveckling HSL, Genomgång ICF/KVÅ, ICF-matris, Dokumentationsgranskning, Hälsoärenden. Listan blir lång och passet är fullspäckat med matnyttig information. Vi avslutar med en öppen diskussion för att lyfta tankar och ideér.

 

Program: 15-16 MAJ - Omsorgsdagarna

 


DAG 1

 

09.30-10.00

 

 

Registering och fika

 

10.00-10.40


 

Pulsen hälsar välkommen

10.45-10.55

PARTNERINTRO TUNSTALL

Pulsens samarbetspartner informerar om sin produkter/nyheter.

11.00-11.45


Årets E-hälsokommun - vad har hänt sedan dess?

Helena Nilsson, enhetschef välfärdsteknologi och systemförvaltning i Västerås Stad berättar om hur de förvaltar och förbättrar sig sedan de fick utmärkelsen Sveriges E-hälsokommun 2017. Vad har hänt i digitaliseringsprocessen sedan dess? Hur går man från att vara i framkant och initiera välfärdsteknologiprojekt till att arbeta med digitalisering och välfärdsteknologi systematiskt?

11.50-12.00

PARTNERINTRO KOMPANION

Pulsens samarbetspartner informerar om sin produkter/nyheter.

 

12.00-13.30

Lunch + Partnermingel

 

13.30-14.15

Elisabeth Lejroth Arvika Kommun och Mia Hernell Hammarö Kommun har under 3 år deltagit i ett Interregprojekt om välfärdsteknik. I oktober deltog de i en studieresa till Tokyo där de bland annat besökte världens största mässa för rehabilitering och hjälpmedel. De gjorde också studiebesök, bland annat på äldreboendet Silverwing, som de kommer att berätta om.

 14.20-14.30

PARTNERINTRO INTRAPHONE

Pulsens samarbetspartner informerar om sin produkter/nyheter.

14.30-15.15

Fika och mingel

 

15.15-16.15

Ett år med GDPR – vad har hänt och vad visar framtiden?

2018 var det mycket prat om GDPR och nu sliter kommuner och företag med att efterleva reglerna i det tysta. Vad har hänt och vad är viktigt att tänka på nu? Föreläser gör advokaten Agnes Hammarstrand som 2018 blev framröstad som Advokaternas favoritadvokat. Hon är specialiserad inom den digitala juridiken, GDPR och IT och leder ett stort team inom dessa områden på Advokatfirman Delphi.

16.15-17.15

Våga – Vilja – Pröva!

Utan att överdriva det allra minsta kan man slå fast att den som har sett Helén Andersson föreläsa går ut i livet med nya insikter. Det är Heléns engagemang för sina ämnen, generösa personlighet och rika livserfarenhet som gör henne till en så uppskattad och omtalad föreläsare och inspiratör. Under föreläsningen ”Våga-Vilja-Pröva” berör Helen ämnen såsom att ”växa som människa”, ”möten som förändrar” och att ”motivera andra till mer energi”.

 

17.15-19.30

Fri tid. Tillgång till Spa. Något lätt att förtära serveras

 

19.30 >

Fördrink + Kvällssupé

 

 

DAG 2

08.30-08.35

Uppstart av dagen

 

08.35-08.45

PARTNERINTRO SEKOIA

Pulsens samarbetspartner informerar om sin produkter/nyheter.

08.45-09.30

Innovation, digitalisering och offentlig upphandling – en omöjlig kombination?

Samhället ställer allt högre krav på snabb förändringstakt där begrepp som innovation och digitalisering inte kan ha undgått någon. Men går snabb förändring och nytänkande att kombinera med upphandlingslagstiftningen och inköpsorganisationens förhållningsregler? Vad är särskilt viktigt att tänka på när nya sätt att arbeta också ska upphandlas, vilka är fallgroparna och finns det kanske särskilda möjligheter i upphandlingslagstiftningen?

Föreläser gör Joel Fingal, Bolagsjurist på Advokatfirman Delphi

09.30-10.00

Fika + partnermingel

 

10.05-10.15

PARTNERINTRO PHONIRO

Pulsens samarbetspartner informerar om sin produkter/nyheter.

10.20-10.30

PARTNERINTRO DIGITAL FOX

Pulsens samarbetspartner informerar om sin produkter/nyheter.

10.35-11.35

Framtiden är redan här - Åsa Zetterberg

Åsa Zetterberg var Sveriges första CDO på näringsdepartementet. Vi lever i en tid där förändringsvindarna blåser starka, inte minst till följd av digitalisering. Samhället genomgår en stark strukturomvandling, där människors beteende och förväntningar påverkar branscher och samhället som helhet. Genom att ta vara på digitaliseringens möjligheter kan vi ta oss an våra samhällsutmaningar, skapa stora värden i t.ex. ökad hållbarhet och livskvalitet. Och förutsättningarna har aldrig varit bättre. Den största svårigheten är kanske inte att få folk att acceptera nya idéer utan att få dem att överge de gamla. Tillsammans behöver vi agera modigt för en välfärd som är smart på riktigt och relevant för människor idag och imorgon.

11.35-12.35

Combine i framtiden

En presentation av hur Combine möter upp mot behoven på standardiserad och en mer digitaliserad socialtjänst, e-tjänster, nytt gränssnitt och roadmap.

12.40-12.50

Avslutning

 

12.50-

Lunch

 


Med reservation för ändringar
Anmäl dig till Omsorgsdagarna 2019

BOKNING TILL OMSORGSDAGARNA STÄNGDE 22 mars.

 

BOKNING

Bokningsalternativ och priser

 

Omsorgsdagarna hålls på Falkenbergs Strandbad under 2 dagar. I priset ingår konferens i två dagar, fika och lunch samtliga konferensdagar, samt middag den 15 maj.

  

Bokningsalternativ:

  • Enkelrum: 4960 kr
  • Del i dubbelrum: 4660 kr

  

SISTA ANMÄLNINGSDAG

Senast fredagen den 22 mars 2019 behöver vi ha din anmälan till Omsorgsdagarna.

 

ÖVERLÅTELSE

Anmälan är bindande och det går inte att avboka sin plats. Däremot kan man överlåta sin plats till en annan person utan extra kostnad. Om du vill överlåta din plats så ombesörjes detta själv och du återkopplar till Pulsen vem din ersättare blir.

 

 

Kontakt

Om du har frågor kring dagarna, eller kring din bokning, kontakta gärna Ulrika Lundgren på Pulsen Omsorg. Du når Ulrika på e-post ulrika.lundgren@pulsen.se eller telefon 033-17 18 51.

Partners

Omsorgsdagarna genomförs i samarbete med

Kompanion
Phoniro
Digital Fox
Sekoia
Sekoia
Sekoia

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen