VI LEVERERAR KVALITETSHÖJANDE

TJÄNSTER FÖR OMSORG

Konsulttjänster inom omsorg

Stöd och specialistkompetens för er verksamhet

UTBILDNINGAR

Kompetenshöjning och kunskapsspridning för att vidareutveckla er verksamhet

FÖRSTA LINJENS SUPPORT

Hantering av incidenter och stöd till er verksamhet i dagliga behov och önskemål

PUlsen Omsorg som partner

Pulsen Omsorg är mer än en leverantör, vi erbjuder ett långsiktigt partnerskap. Vi vet att alla våra kunder är unika och har olika förutsättningar för att bedriva sina verksamheter.


Därför tillhandahåller vi flexibla konsulttjänster för att stötta, utveckla och effektivisera våra kunders verksamheter. Skräddarsydda för att möta våra kunders behov.

Pulsen Omsorg kan erbjuda en hel del olika tjänster till kommuner och privata vårdgivare. Som alltid utgår vi från behoven i er verksamhet och sätter ihop de lösningar som skapar bäst nytta i verksamheten.

Pulsen Omsorg
Borås

PUlsen omsorgs konsulttjänster

Pulsen arbetar med att utveckla våra lösningar med medborgaren och användaren i fokus. Allt präglas av rättssäkerhet, mobilitet, säkerhet och ett effektivt arbetssätt som involverar både medborgare, myndighet och utförare.

Genom att leverera tjänster där alla arbetar tillsammans och enligt tydliga processer skapar vi rättsäkerhet, samtidigt som vi ger mer tid till den som behöver den – medborgaren.