KONSULTTJÄNSTER FÖR VERKSAMHETSUTVECKLING

Våra konsulter

Våra konsulter på Pulsen Omsorg kommer i de flesta fall direkt från verksamhetssidan hos kommuner eller privata vårdgivare. Det gör att de har väldigt god verksamhets-kunskap och konkret erfarenhet av socialtjänstens olika områden.


Våra konsulter kan därför stötta ert arbete kring mer än IT-systemen utan även till exempel kring verksamhetsutveckling, projektledning kvalitetsarbete men också vikarierande handläggning.

Vi erbjuder flexibla tjänster inom verksamhetsutveckling - processutveckling - utbildning & support - projektledning - verksamhetsstöd - vikarierande handläggare


Oss kan du kontakta om du har frågor

KONTAKT

Simon Axeland

Kundansvarig

Pulsen Omsorg AB

KONTAKT

Anette Salmela

Kundansvarig

Pulsen Omsorg AB

KONTAKT

Pella Lindahl Sandberg

Kundansvarig

Pulsen Omsorg AB

Håll dig uppdaterad 


Information som lämnas i formuläret kommer bearbetas av Pulsen och användas för att skicka relevant information från oss.