Utbildningar i verktyg och verksamhet

LÖSNINGAR OCH TJÄNSTER

UtbildningAR i verktyg och verksamhet

Vi anordnar utbildningar inom våra systemlösningar, men även inom verksamhetsnära områden som dokumentation inom HSL och Sol/LSS.

Utbildningar i Combine

Vid införande av Combine i er verksamhet kan vi leverera utbildning för er personal och era utförare så att ni kommer igång med verktygen på rätt sätt. Vid nyanställningar kan det också finnas behov av systemutbildning, samt naturligtvis, för att fräscha upp minnet även för de som tidigare gått en utbildning.

 

Systemutbildningar genomförs vid behov, så kontakta oss så pratar vi mer om hur vilka utbildningsinsatser i Combine eller som kan vara aktuella för er del.

 

DokumentationsutbildningAR

Med grund i den nationella informationsstrukturen och nationella riktlinjer och kodverk kan vi se till att era medarbetare och samarbetspartners har rätt utbildning.


Inom IBIC (Individens Behov i Centrum) kan vi utbilda både utförare och handläggare och inom HSL ICF/KVÅ kan vi utbilda såväl legitimerad personal som utförare.


  • Utbildning i dokumentation inom HSL (Hälso- och sjukvårdslagen)
  • Utbildning i dokumentation inom SoL / LSS (Socialtjänstslagen / Lagen om stöd och service)
  • Utbildning i kartläggning av befintliga rutiner
  • Utbildning i att ta fram rutiner och skriva riktlinjer för dokumentation

 

Webbinarium och onlineutbildningar

Vi genomför regelbundet webbinarium och genomgångar kring våra verktyg och stödsystem. Vi anordnar även med jämna mellanrum fysiska utbildningsinsatser inom specifika ämnesområden. Du hittar dessa under "Möt oss här" på webbplatsen.


Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande information om våra utbildningar från Pulsen Omsorg.


Håll dig uppdaterad 


Information som lämnas i formuläret kommer bearbetas av Pulsen och användas för att skicka relevant information från oss.