UTBILDNINGAR

Utbildningar

Vi anordnar utbildningar inom våra systemlösningar, men även inom verksamhetsnära områden som dokumentation inom HSL och Sol/LSS.

Vi genomför regelbundet webbinarium och genomgångar kring våra verktyg och stödsystem.

Vid införande av Combine i er verksamhet kan vi leverera utbildning för er personal och era utförare så att ni kommer igång med verktygen på rätt sätt. Vid nyanställningar kan det också finnas behov av systemutbildning, samt naturligtvis, för att fräscha upp minnet även för de som tidigare gått en utbildning.


Dokumentationsutbildningar

Med grund i den nationella informationsstrukturen och nationella riktlinjer och kodverk kan vi se till att era medarbetare och samarbetspartners har rätt utbildning.

Inom IBIC (Individens Behov i Centrum) kan vi utbilda både utförare och handläggare och inom HSL ICF/KVÅ kan vi utbilda såväl legitimerad personal som utförare.


  • Utbildning i dokumentation inom HSL (Hälso- och sjukvårdslagen)
  • Utbildning i dokumentation inom SoL / LSS (Socialtjänstslagen / Lagen om stöd och service)
  • Utbildning i kartläggning av befintliga rutiner
  • Utbildning i att ta fram rutiner och skriva riktlinjer för dokumentation

Oss kan du kontakta om du har frågor

KONTAKT

Simon Axeland

Kundansvarig

Pulsen Omsorg AB

KONTAKT

Anette Salmela

Kundansvarig

Pulsen Omsorg AB

KONTAKT

Ramona Johansson

Kundansvarig

Pulsen Omsorg AB