Pulsen gör tillgängligt IT-stöd till konkurrensfördel för Nobia

Pulsen Production > Tillgängligt IT-stöd ger Nobia konkurrensfördel

Pulsen gör tillgängligt IT-stöd till konkurrensfördel för Nobia

Som Europas ledande köksspecialist är Nobias vision att göra det enkelt att köpa fantastiska kök. För att lyckas med det krävs effektiva flöden och möjlighet att erbjuda kunderna en smidig köpprocess. I det arbetet blir ett stabilt och tillgängligt IT-stöd en helt avgörande framgångsfaktor, både i mötet med kunden och i det egna produktionsarbetet. Sedan år 2012 har Nobia i nära samarbete med Pulsen Production skapat en näst intill hundraprocentig tillgänglighet till företagets affärs- och produktionssystem.

En av Nobias tyngsta USP:ar är att man i varje givet ögonblick kan ge kunderna en exakt leveransdag. För den som köper ett nytt kök är det ofta en väldigt viktig fråga. Ett köksbyte är i de flesta fall en rätt stor affär som kräver planering i flera led. Klara besked, hög leveransprecision och god service är många gånger lika viktigt som produkten i sig.

 

Säker tillgång 24/7 hjälper både konsument och produktion

– Pulsen har lyckats säkerställa att våra IT-system i dag har en nära hundraprocentig tillgänglighet. Vi har orderläggning sju dagar i veckan samtidigt som våra fabriker producerar kök dygnet runt fem dagar i veckan. Det gör att IT-driften måste vara extremt pålitlig och inte påverka vare sig butiksförsäljning eller produktionsarbete, kommenterar Urban Larsson, IT Operation Manager på Nobia Svenska Kök AB.

 

Urban Larsson, IT Operation Manager på Nobia Svenska Kök AB

Urban Larsson, IT Operation Manager på Nobia Svenska Kök AB. (Foto: Nobia)

– Generellt sett driftar vi våra egna IT-system men det här bedömde vi var ett specialfall. Pulsen har en unik kompetens och erfarenhet inom IBM Power i som inte är möjlig att matcha med interna resurser. I kombination med deras kapacitet att erbjuda övervakning 24/7 ger det ett svårslaget erbjudande där vi på ett kostnadseffektivt sätt får säker tillgång till de resurser vi behöver, fortsätter Urban Larsson.

 

Pulsen har en unik kompetens och erfarenhet inom IBM Power i som inte är möjlig att matcha med interna resurser.


Väl strukturerade processer kombineras med flexibilitet

Samarbetet mellan Nobia och Pulsen bygger på väl inarbetade processer och en tydlig ansvarsfördelning där Pulsen hanterar allt som har att göra med drift, kapacitet, service och underhåll av Nobias IT-plattform IBM Power i. Pulsen ansvarar också för övervakning och servicedesk 24/7/365.

 

Pulsen gör tillgängligt IT-stöd till konkurrensfördel för Nobia

Samarbetet mellan Pulsen och Nobia omfattar den nordiska marknaden. I Sverige är Nobia främst kända för sina varumärken Marbodal och HTH. (Foto: Nobia)

– Samarbetet med Pulsen gör att vi kan lägga fokus på våra applikationer och att utveckla vår affär istället för vår hårdvaruplattform. Vi vet att Pulsen både sköter den dagliga IT-driften och blickar framåt. De har flera gånger visat sig proaktiva och kommer med förslag på åtgärder som kan förbättra och förenkla. Ett exempel är när vi bytte speglingsmetod vilket gjort att vi i dag har säker tillgång till en exakt kopia av produktionsmiljön. Flexibilitet har också varit en framgångsfaktor. De få gånger vi har någonting som är eller kan bli ett tillbud är Pulsen alltid mycket lösningsorienterade och flexibla. Det agerar snabbt och minimerar eller förebygger på så vis driftstörningar. Pulsens servicedesk är också mycket kompetent och engagerad, avslutar Urban Larsson.

 

– Vi är naturligtvis glada över att ett framgångsrikt företag som Nobia ser Pulsens kapacitet och kompetens inom IT-drift och IBM Power i. Kraven på tillgänglighet är mycket höga och det här är ett gott betyg på våra medarbetare och vårt sätt att arbeta. Samarbetet med Nobia är också ett bra exempel på hur vi kan ta ansvar för verksamhetskritiska system på ett sätt som ger kunden mer tid att vårda sina egna kunder och utveckla den egna affären, kommenterar Martin Hogmalm, vd för Pulsen Production.

Nobia är Europas ledande köksspecialist med ett tjugotal starka varumärken. Verksamheten består av utveckling, tillverkning och försäljning av kökslösningar. Varje vecka tillverkar företaget över 140 000 skåp och i butikerna möter man över 60 000 konsumenter. Nobia har cirka 6 000 medarbetare och en omsättning om cirka 13 miljarder kronor.

nobia.com

Vill du veta mer om Pulsens lösning till Nobia?

Läs vidare:

KONTAKT

Martin Troede

VD och försäljningschef

Shibuya

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen