Pulsen Production > Pulsen satsar i Ulricehamn

Pulsen satsar i Ulricehamn

Pulsen Production satsar på en fortsatt expansion i Ulricehamn. Efter att ha tagit över en kunds verksamhet arbetar i dag ett femtontal medarbetare vid Pulsens datacentral i Ulricehamn. Pulsen ser samtidigt goda möjligheter att växa tillsammans med lokala företag.

– Precis som Pulsen befinner sig flera av Ulricehamns företag i en tillväxtfas. För att näringslivet ska kunna fortsätta utvecklas bedömer vi samtidigt att det krävs en stark lokal aktör inom IT. Här kan vi i dag erbjuda IT-tjänster som bygger på närhet och engagemang i kundernas verksamhet. Fram tills nu har det funnits ett mycket begränsat utbud av kvalificerade IT-tjänster för de Ulricehamnsföretag som vill ha en lokal samarbetspartner, kommenterar Martin Hogmalm, vd på Pulsen Production.

 

Digitalisering driver utvecklingen

Regionen har stolta traditioner inom entreprenörskap, handel, logistik och tillverkande industri. Samtidigt pågår en stor omställning där många verksamheter måste öka takten när det gäller att digitalisera och effektivisera sina flöden av information, varor och tjänster.

 

– För att lyckas krävs det i många fall att företagens IT-miljöer och verksamhetskritiska system är tillgängliga 24/7. Här ser många företag också fördelen med att ha en lokal IT-partner som kan erbjuda svensktalande support och vid behov hjälp på plats, kommenterar Pulsens Fredrik Gotting.

 

Globala molntjänster ska inte vara enda alternativet

När allt mer av företagens IT-stöd flyttas till olika molnlösningar uppstår också frågan var data produceras och lagras. Den utvecklingen drivs på av de högre kraven som följer genom införandet av GDPR.

 

– Vi levererar själva globala molntjänster men vill förutom det erbjuda regionens företag lokalt producerade molntjänster med högsta säkerhet. Genom att erbjuda tjänster där data produceras och lagras i Sverige säkerställer vi att våra kunders data och personliga information hanteras och kontrolleras av europeiska lagar, säger Martin Hogmalm.

 

Digital motorväg mellan Ulricehamn och Borås

Pulsen har etablerat en ”digital motorväg” mellan Borås och Ulricehamn där företagets datacenter kopplats samman för att säkerställa en stabil IT-drift med mycket hög säkerhet. Med moderna, bemannade datacenter och flera mils geografisk åtskildhet gör det att man kan erbjuda det lokala näringslivet tjänster och en infrastruktur som matchar också de hårdaste kraven på tillförlitliga och tillgängliga IT-miljöer.

 

– Det gör dels att företagen inte är utelämnade åt globala molnjättar, dels särskiljer det oss från mindre aktörer som har svårt att göra de investeringar som krävs för att uppnå den här graden av säkerhet. Genom att växa i Ulricehamn vill vi ta en ännu tydligare position som en lokal, långsiktig IT-partner, avslutar Martin Hogmalm.

 

FOTO I SIDHUVUD: Pricca Studios/nuab.eu

KONTAKT

Martin Troede

VD och försäljningschef

Shibuya

KONTAKT

Fredrik Gotting

IT Strategy & Development Manager

Shibuya

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen