En säker och tillgänglig IT-miljö utvecklar din affär

Lösningar och tjänster

En av Nordens största aktörer inom verksamhetskritisk IT

I mars 2020 skapade vi bolaget Shibuya genom samgående mellan Pulsen Production och Shibuya Crossing och blev därmed en av Sveriges största aktörer inom verksamhetskritisk IT.

Bolaget levererar tjänster inom bland annat datacenterinfrastruktur och IT-drift, säkra kommunikationslösningar, service och support 24/7, säkerhetslösningar, applikationsdrift och tredjepartsservice. Shibuya har strategiska partnerskap med ledande tillverkare och referenslösningar hos flera av Nordens mest krävande IT-verksamheter både på privata och inom offentliga sektorn. Bolaget är certifierat enligt ISO 14001, 9001 och 27001.

Informationen på denna webbplats är under utveckling och visar idag tidigare Pulsen Productions tjänsteutbud, men vårt totala utbud är nu större än så.

Kontakta oss gärna för mer information om hur Shibuya kan lösa dina behov kring affärskritisk IT.

Det lönar sig att låta andra göra jobbet

En outsourcad driftlösning innebär att ditt företag inte behöver göra några investeringar i egen infrastruktur samtidigt som kompetensen alltid finns inom räckhåll. När kundbeteenden förändras, nya affärsidéer föds och teknikskiften avlöser varandra arbetar Pulsen alltid utifrån tanken att en stabil IT-drift ska bidra till att göra din verksamhet mer konkurrenskraftig och lönsam.

 

Tillgängliga – dygnet runt årets alla dagar

Som kund kan du räkna med att ha tillgång till en dedikerad grupp människor som är väl insatta i er IT-drift. Till ert förfogande finns även vår service desk i Borås. Den är bemannad dygnet runt, hela veckan, året om och alla pratar svenska. Våra moderna, redundanta driftenheter finns i Sverige och är byggda för att erbjuda maximal tillgänglighet.

 

Vi bygger hela vår verksamhet på tillgänglighet. För att det ska fungera måste medarbetarna ha säker åtkomst till vår IT-miljö. Det handlar också om att göra flöden och processer så enkla som möjligt. Och att kunna arbeta proaktivt. Här upplever vi att Pulsen är en stark, pålitlig partner med en bred tjänsteportfölj och ett framåtblickande arbetssätt.

Magnus Alholme, Borås Elhandel.

 

En långsiktig partner som förstår helheten

Att vi har varit med länge gör att vi har en erfarenhetsbank som det lönar sig att använda. Samtidigt som branscher och företag skiljer sig åt är sannolikheten god att vi stått inför de utmaningar ditt företag möter.

 

Tillsammans med teknisk kompetens, ett metodiskt arbetssätt och en vilja att förstå våra kunders vardag gör det att vi kan erbjuda helhetslösningar och tjänster som innebär att du kan möta höga krav på tillgänglighet, flexibilitet och säkerhet.

 

Övergången till Pulsen som partner gick smidigt och odramatiskt. Här känns det som närheten och engagemanget varit viktiga framgångsfaktorer. Vi var också hjälpta av att Pulsen i samband med övergången hade en medarbetare på plats hos oss under en månad. Deras personal är överlag insatt och fokuserad på att hjälpa våra användare. Ett exempel är hur de själva tog initiativet till att besöka en av våra butiker. Att de förstår vår verksamhet och vardag kan många gånger ha stor betydelse i supportarbetet.

Kristina Sievert, Dahl Sverige.

 

I en komplicerad och krävande värld är vi enkla att jobba med

Modern IT-drift i all ära så vet vi att bara teknik inte kommer ta våra kunder hela vägen till väl fungerande lösningar. Vägen till långa relationer och framgångsrika samarbeten går till lika stor del via väl utförda uppdrag och ett arbetssätt som bygger på närhet och engagemang.

 

Att arbeta med Pulsen ska vara enkelt och tryggt. Det innebär bland annat att vi snabbt kan ha motiverade och kompetenta medarbetare på plats hos dig. Det innebär också att vår support är bemannad dygnet runt, pratar svenska och att våra redundanta driftenheter finns i Sverige.

 

Bland de saker jag tycker särskiljer Pulsen är att de har en exceptionell vilja och förmåga att kommunicera med mig som icke-tekniker. De gör relativt komplexa saker begripliga. För Borås Elhandel är det viktiga nyttan och möjligheterna att arbeta effektivt, inte en enskild servers prestanda. I vardagen får ärenden heller inte falla mellan stolarna. Här upplever vi att Pulsens arbete med uppföljning ligger i särklass. Det som sägs blir gjort.

Magnus Alholme, Borås Elhandel.

Med rätt IT-infrastruktur klarar du förändring bättre än andra

En outsourcad IT-drift är många gånger det bästa och mest kostnadseffektiva sättet att få tillgång till en framtidssäker, flexibel lösning som gör det möjligt att möta förändringar i verksamheten.

 

Genom att lägga ut IT-driften på Pulsen kan du frigöra egna resurser och få en skalbarhet som gör att du skapar bättre förutsättningar att snabbt och effektivt införa nya tjänster, möta nya behov och utveckla din affär.

 

Redan första månaden efter det att Pulsen tog över ansvaret för vår first line hade vi ökat lösningsgraden med 15 procent. För Dahl innebär det att vi kan ge en bättre och snabbare service till våra användare. I grunden är det förstås själva syftet med en supportfunktion av det här slaget.

Kristina Sievert, Dahl Sverige.

 

Digitalisering pågår – det förutsätter en tillgänglig och säker IT-miljö

I dag finns i stort sett inga företag som inte påverkas och vill dra nytta av möjligheterna som följer med den digitala transformationen. Vissa företag är bättre än andra och i en del fall föds helt nya affärsmodeller som bygger på, eller förutsätter, tjänster baserade på digital teknik.

 

På samma gång är det tydligt att en ökad digitalisering och införandet av nya e-tjänster är helt beroende av tillgänglighet och en infrastruktur som är stabil och säker. Här vill Pulsen vara en partner som hjälper dig säkerställa att din IT-miljö bidrar till att ge hävstång på en ökad digitalisering.

 

­Pulsen har hjälpt oss att se möjligheterna med ett modernt verktyg som Office 365. Nu håller vi på att integrera den nya lösningen i verksamheten och vi ser redan att den kommer göra vardagen mer effektiv för alla användare. Samarbetet mellan klubbens olika delar förenklas också avsevärt. Office 365 är nytt för oss men vi har tillgång till väldigt bra support och Pulsens erfarna service desk.

Johan Zandén, Borås Basket

 

Vi finns här för dig

Hör gärna av dig till mig eller mina kollegor om det är något du vill diskutera eller om du har några förfrågningar. Kontaktuppgifter finner du här bredvid.

 

Martin Hogmalm, vd Pulsen Production AB

Jag vill veta mer

KONTAKT

Martin Troede

VD och försäljningschef

Shibuya

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen