Pulsen tar dig hela vägen till en väl sammanhållen Azure-lösning

Molntjänster

Pulsen tar dig hela vägen till en väl sammanhållen Azure-lösning

Molntjänster i all ära, men utan erfarenhet och kunskap att skapa helhetslösningar som fungerar i vardagen är nyttan ofta begränsad. Det är precis här vi vill göra skillnad. Med Pulsen som partner får du tillgång till en erfarenhetsbank och kompetens som ger dig full utväxling på din Azure-lösning.

Se helheten och gör rätt från början

Pulsen kan hjälpa er att komma igång med Microsofts publika molnplattform Azure och rekommendera vad som är viktigt att tänka på i just er verksamhet. Ett vanligt misstag är exempelvis att underskatta förvaltningen och driften av de resurser som används inom de publika tjänsterna. Vi säkerställer också att allt som är uppsatt i Azure är rätt konfigurerat och fungerar utifrån de parametrar vi definierat. För att skapa en säker och kostnadseffektiv helhetslösning kan Pulsen även erbjuda tilläggstjänster som gör din IT-miljö väl sammanhållen och komplett. Det kan exempelvis handla om backup/restore, övervakning, patchning och incidenthantering. Pulsens verktyg ger dig också tillgång till tydlig statistik och möjlighet till uppföljning, både på tjänste- och resursnivå.

 

Privata, publika och hybrida molntjänster – välj en lösning anpassad för din verksamhet

Pulsen kan hjälpa er att förstå nyttan med Azure och hur moderna molntjänster kan bidra till en enklare, säkrare och mer effektiv vardag. I de flesta fall handlar det om att skapa en väl avvägd kombination av molntjänster och lokalt producerade tjänster. Beroende på vilken kapacitet din verksamhet behöver, designar och levererar Pulsen alltid väl anpassade lösningar som gör dem så säkra och kostnadseffektiva som möjligt.

 

Azure Stack – full flexibilitet och prestanda som också möter legala krav

Azure Stack är en ny implementation av Azure som kan köras från Pulsens datacenter i Sverige. Med Azure Stack kan vi komplettera Microsofts globala molntjänst med motsvarande tjänster producerade lokalt och där data lagras i Pulsens datahallar i Borås och Ulricehamn. För våra kunder innebär det här att de kan använda IT-tjänster med samma flexibilitet och prestanda som hittills varit tillgänglig i Azures globala molntjänst men nu i en tappning där tjänsterna produceras i Sverige samtidigt som deras data stannar inom landets gränser.

Genom att kombinera kraften och flexibiliteten i det publika Azure med Azure Stack skapar användaren en kontroll och säkerhet som möter flera av utmaningarna kring exempelvis GDPR och dataintegritet. Samtidigt kan de nya applikationer som utvecklas tas i drift på samma sätt i Azure och Azure Stack.

 

Bättre kapacitet hantera belastningstoppar

Med Azure Stack kan våra kunder snabbt få kapacitet och en flexibilitet som passar för utvecklingsmiljöer där det kan vara svårt att förutse behovet över tid. För företag inom handeln där belastningen kan variera väldigt mycket skapas också bättre möjligheter att hantera toppar vid exempelvis julhandel och Black Friday.

Produktblad

Jag vill veta mer om Azure

KONTAKT

Carl Borgemar

Försäljningschef

Pulsen Production AB

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen