Om Pulsen Production

Policy för kvalitet, miljö och informationssäkerhet

Pulsen Production ska med en starkt kundfokuserad attityd arbeta med utveckling och förbättring av tjänster och vara en aktiv partner kring kundens behov. Vår verksamhet och vårt utbud ska ständigt utvecklas och förbättras så att vi ökar värdet av vårt kunderbjudande.

 

Detta gör vi genom

 

  • Hållbarhet – Vi värnar om våra medarbetare och vår omvärld. Varje leverans ska bli en god referens för framtida affärer.

  • Attityd – Våra medarbetare är personliga, ansvarstagande, utmanande och arbetar långsiktigt med kundernas behov i fokus.

  • Ansvar - Vi följer lagar och förordningar och vi vill skydda miljön genom att minimera verksamhetens och tjänsternas påverkan. Vårt miljöarbete bygger på en miljöanpassning av verksamheten med fokus på energiförbrukning.

  • Effektivitet – Ett aktivt förbättringsarbete som hela tiden strävar mot en leverans utan avbrott med rätt nivå av kvalitet och säkerhet.

  • Kompetens – Engagerade och stolta medarbetare som lägger grunden för allt vi gör och levererar med kunskap och erfarenhet. Vi har den kompetens som krävs för att möta våra kunders behov och nå våra mål.

  • Säkerhet - Information och ITsäkerhet är en integrerad del av vår verksamhet och vår tjänsteleverans. Vi arbetar enligt vårt ledningssystem för informationssäkerhet för att leva upp till de krav som ställs på oss från våra intressenter samt lagar och förordningar. Säkerhetsarbetet minskar våra risker och gör oss till en trovärdig och relevant IT-leverantör till våra kunder.

  • Förbättring - Vi arbetar aktivt med att förbättra vårt ledningssystem för att upprätthålla rätt nivå av kvalitet och informationssäkerhet och för att minimera vår miljöpåverkan.


 Vi skapar en bättre omvärld
med IT som möjliggörare

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen