Jakob Unfors ny som Investment Manager inom Pulsenkoncernen

I mitten av mars klev Jakob Unfors in i rollen som Investment Manager i Pulsenkoncernen. Med en bakgrund från Carnegie Investment Bank och McKinsey & Company kommer Jakob arbeta med att utveckla koncernen och dess olika bolag ur ett ägarperspektiv. Pulsenkoncernen har sin grund inom IT, men består idag av elva verksamheter inom olika branscher.

– Fördelen med min roll är att jag kan komma in från en annan vinkel och fokusera på vad som är mest värdeskapande för de enskilda bolagen och koncernen i stort. Många gånger när man är mitt uppe i en linjeroll och allt rullar på bra så är det lätt att missa det som går att utveckla ännu mer. Med ett utanförperspektiv kan man ofta hitta nya möjligheter. Kombinerat med långsiktighet, som är ett viktigt värdeord på Pulsen, tror jag man kan skapa väldigt mycket positivt, säger Jakob Unfors kring den nya rollen.

 

Jakob kommer närmast från managementbolaget McKinsey & Company i Göteborg, där han har arbetat med bland annat strategifrågor och verksamhetsutveckling för en rad olika företag. Dessförinnan jobbade han med investment banking på Carnegie Investment Bank, vilket innefattade börsnoteringar, förvärv och andra kapitalmarknadstransaktioner. En stor förändring med den nya rollen är ett längre tidsperspektiv på arbetet.

Från ägarhåll vill man att Pulsen kontinuerligt ska utvecklas och förbättras utifrån ett långsiktigt engagemang och perspektiv. Det långsiktiga ansvaret med den här rollen tycker jag känns utmanande, spännande och – inte minst – väldigt roligt

– Jag har hittills mest jobbat i kortare projekt. Därigenom har jag sett många olika typer av bolag, industrier och frågeställningar. Det har varit väldigt lärorikt och det ska nu bli mycket intressant att få omsätta den kunskapen inom Pulsen. Från ägarhåll vill man att Pulsen kontinuerligt ska utvecklas och förbättras utifrån ett långsiktigt engagemang och perspektiv. Det långsiktiga ansvaret med den här rollen tycker jag känns utmanande, spännande och – inte minst – väldigt roligt, fortsätter Jakob Unfors.

 

Rollen som Investment Manager är ny på Pulsen och ramarna är inte satta i sten. Det ligger ju också i rollens natur att vara flexibel och se var bästa nyttan kan skapas.

 

– Tanken med Jakobs roll som Investment Manager är att förstärka vår kapacitet att arbeta med våra olika verksamheter. Han kommer arbeta nära mig och ofta agera som en representant för ägarintressen i våra olika bolag för att, tillsammans med ledningsgrupperna, arbeta för att generera mer värde och tillväxt, både på respektive verksamhet och i gruppen som helhet. Ur ett koncernperspektiv kommer han också vara involverad i eventuella förvärv och nya investeringar, säger Jonus Bartholdson, koncern-vd på Pulsen.

 

– Min ambition är att kunna bidra till att utveckla verksamheternas erbjudanden och konkurrenskraft samt att göra bolagen mer hållbara mot kunder, leverantörer, partners och andra medarbetare. Här är det viktigt att man jobbar som ett team där man ser till varandras bästa samt hur man kan hjälpa och lära av varandra, kommenterar Jakob Unfors och avslutar:

 

– Jag drivs av att lösa utmaningar och att se resultat av det arbete jag gör. Jag drivs också av att utvecklas personligen, att lära mig av andra och att i min tur dela med mig av mina kunskaper. Kort sagt, att man är del av ett team som utvecklas och får bra saker att hända.

Jakob Unfors

Aktuell med: Ny som Investment Manager på Pulsen AB

 

Jakob är 32 år och kommer från Göteborg, där han bor med sambon Moa. På fritiden tycker Jakob om ett aktivt liv, vilket för honom innefattar allt från olika former av träning och idrotter till äventyrsresor, som att segla över Atlanten vilket han gjorde för några år sedan.

 

JAKOB UNFORS PÅ LINKEDINKONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås


Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: faktura@pulsen.se


Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen