Generationskifte i Borås äldsta IT-företag

Generationsskifte i ett av Sveriges äldsta IT-företag

– JONUS BARTHOLDSON NY VD FÖR FAMILJEÄGDA PULSEN

PRESSMEDDELANDE: Pulsenkoncernen, ett av landets äldsta företag med rötterna inom IT, genomgår ett generationsskifte där Jonus Bartholdson tillträtt som VD. Jonus far, Wigar Bartholdson, Pulsens grundare och VD sedan starten år 1964, lämnar VD-rollen och blir vice VD fram till höstens bolagsstämma.

Pulsenkoncernen har i dag cirka 1 200 anställda och omsätter 2,7 miljarder kronor. Företaget, som har en tydlig tradition av expansion genom långsiktighet, har varit familjeägt sedan starten, utom en period 1984-1992 då Pulsen var noterat på Stockholms Fondbörs OTC-lista. I dag är Pulsen en av landets större aktörer inom IT, samtidigt som koncernen även växer inom andra områden som fastigheter, tjänster inom outsourcing och kapitalförvaltning.

– Det är förstås en stark känsla att få förtroendet att ta över ansvaret för Pulsenkoncernen. Pappa har tillsammans med duktiga och drivna medarbetare sett till att Pulsen idag är en mycket stabil och framgångsrik företagsgrupp som skapar stor nytta och tillväxt, både i de egna bolagen och hos våra kunder. Det känns också spännande att Pulsen verkar inom branscher där det i dag pågår stora förändringar, inte minst drivet av den digitala transformationen. Jag är övertygad om att den erfarenhet och kunskap som finns i koncernen i det sammanhanget kommer att fortsätta bidra till våra egna och våra kunders framgångar, kommenterar Jonus Bartholdson.

– Samtidigt som jag övergår i en ny roll och finns kvar inom Pulsen känns det som tiden är inne för att växla över det operativa ansvaret till Jonus. Jag känner både stolthet och ödmjukhet inför det faktum att Pulsen gjort en rätt unik resa inom svenskt näringsliv. När jag startade Pulsen år 1964 riktade vi in oss på att erbjuda textilindustrin datadrift. På den tiden var det till stor del jungfrulig mark där vi tidigt såg möjligheterna att effektivisera och automatisera industriell verksamhet. I dag rymmer Pulsen mer än IT-verksamhet men det är ändå särskilt fascinerande att se den enorma utveckling som präglat det området, säger Wigar Bartholdson.

Pulsenkoncernen har sin grund inom IT, men består idag av tio olika verksamheter: de fem IT-bolagen Pulsen Integration, Pulsen Omsorg, Pulsen Production, Pulsen Retail och Pedab Group samt Pulsen Fastighet, Releasy, Hjältevadshus, 21 Grams och Pulsen kapitalförvaltning. Pulsen AB är koncernmoder och styrelsens säte är i Borås.

 Från det att pappa grundade Pulsen har det funnits en långsiktighet och ett engagemang som varit avgörande framgångsfaktorer. Jag tänker fortsätta på den vägen samtidigt som jag ser fram emot att utveckla Pulsens verksamhet ytterligare. Med den kunskap, erfarenhet och passion som finns inom koncernen är jag övertygad om att vi har alla möjligheter att fortsätta växa och vara framgångsrika

Jonus Bartholdsson, ny VD på Pulsen

Jonus Bartholdson har varit tillförordnad VD för Pulsen sedan hösten 2016. Jonus tillträdde tjänsten som VD för Pulsen från och med verksamhetsåret som började 1 maj 2017. Wigar Bartholdson är vice VD för Pulsen fram till bolagsstämman i oktober 2017.

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås


Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: faktura@pulsen.se


Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen