Pulsen Retail > Välkommen till Pulsen, Johan

Välkommen till Pulsen, Johan

Johan Gustavsson har sedan ett par månader varit en del av Pulsens organisation. Johan har ett gediget ehandelskunnande efter sin tid som logistikchef på bl.a. Stayhard och Ateljé Margaretha. Vi har ställt 3 snabba frågor till Johan.

Hur känns det, har du blivit "varm i kläderna"?

Efter 6 veckor så börjar det kännas som att jag kommer in i det, mer och mer. Jag har genomfört ett antal kundbesök på befintliga kunder senaste veckorna. Besöken har gett många intressanta samtal och det finns en hel del effekthemtagningar för våra kunder att göra genom att utnyttja Harmoneys funktioner i lagerprocessen!


Vad är dina reflektioner om Pulsen, Harmoney och Harmoneys lagermodul?

Pulsen känns som ett företag som vill framåt och har mycket kunskap i huset. Harmoney är en viktig ingrediens då det är ett stabilt affärssystem som möjliggör, att på ett rationellt sätt, skala upp verksamheten och öppna nya marknader/ nya försäljningskanaler. När det gäller Harmoneys lagermodul så tycker jag att den innehåller allt som behövs för att kunna driva ett E-handelsföretag. Det man slås av när man ser andra system är att den är väldigt användarvänlig.


Du har en gedigen bakgrund inom lager och logistik hur kan Pulsens övriga kunder dra nytta av det?

Tror att jag kan komma nära kundens behov och funderingar, jag har ju själv haft likartade utmaningar som Pulsens kunder har idag. På det sättet tror jag mig kunna bidra till Harmoney-relaterade frågor i allmänhet och Retail-relaterade frågor i synnerhet.

Vill du veta mer om Pulsen Retail?

KONTAKT

Stefano Crozzoli

VD

Pulsen Retail AB

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen