Pulsen Retail > E-handelskompetens utvecklar Danmarks största bokförlag

E-handelskompetens utvecklar Danmarks största bokförlag

Danmarks största bokförlag Gyldendal har ett djupgående samarbete med Pulsen Retail. Därmed kan de dra nytta av den specialistkompetens Pulsen Retail har kring e-handel, inte minst när det gäller abonnemang och kundklubbar. Christina Østerby på Gyldendal Forlag berättar mer.

Gyldendal är Danmarks äldsta och största bokförlag. Fler än 125.000 danskar är idag medlemmar i någon av företagets bokklubbar. Gyldendal har varit kunder till Pulsen sedan 2001 och vi passade på att prata lite med Christina Østerby, direktör på Gyldendal+ med ansvar för bokklubbarna.

 

– Vi tycker att Pulsens filosofi kring att arbeta med "best of breed" passar otroligt bra med det sätt vi vill jobba med IT-utveckling på. När världen förändrar sig snabbt, så ska vi också kunna förändra oss snabbt. Så det passar oss riktigt bra att vi kan göra små justeringar hela tiden, och att vi följer med på den utveckling som sker runt omkring i omvärlden, säger Christina Østerby

 

En anledning till att de valde Pulsen Retail som leverantör är att bolaget länge samarbetat med de svenska bokklubbarna och därmed blivit specialister på e-handel med abonnemangsupplägg.

När världen förändrar sig snabbt, så ska vi också kunna förändra oss snabbt.

– Det är bra att ha en teknologipartner som arbetar inom samma område och som har kunder som ställer samma typer av krav. Då kan vi hitta nya goda idéer som vi kan inspireras av. Genom att Pulsen har de svenska bokklubbarna som kunder kan vi få synergieffekter av att arbeta tillsammans på den här marknaden, säger Christina Østerby.

 

Samarbetet mellan Pulsen och Gyldendal har fördjupats över åren. Sedan början av 2019 har Pulsen Retail haft medarbetare som suttit på plats hos Gyldendal i Köpenhamn ett par gånger i månaden.

 

– Det har skapat ett tätare samarbete och en större förståelse för vår affär hos Pulsen. Och vice versa. Att vi kommer närmare varandra som människor skapar större förståelse och en snabbare arbetsprocess, säger Christina Østerby och avslutar:

 

– Vi menar att vi som bolag har nytta av att ha en stark partner som kan retail och e-handel. Vi kan dels dra nytta av andra kunder som Pulsen arbetar med så att vi får bra idéer och kan utbyta erfarenheter, men dels också genom att Pulsen hela tiden uppdaterar sina system så att de passar de behov som finns idag.

jag vill veta mer om e-handel och kundklubbar


KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen