Lösningar och tjänster

Rapid Innovation Camp

Retailbranschen står inför stora utmaningar där bland annat digitalisering, ny teknologi och hållbarhet blivit nyckelfrågor inför framtiden. Rapid Innovation Camp är Pulsen Retails forum för innovation med syfte att främja idéskapande och kreativa problemlösningsprocesser.

Under hösten 2018 startade Pulsen Retail innovationsforumet Rapid Innovation Camp, ett initiativ för att uppmuntra snabba idéer och utveckling internt och tillsammans med kunder. Genom detta forum kan man snabbt få fram nya produkter och tjänster som skapar affärsvärde för befintliga och nya kunder. Grundpelarna i arbetet är att kombinera forskning från universitet och högskola med den breda kompetens som finns i bolaget. Även teknologier som AI och dataanalys används för att se på problem och frågeställningar från nya infallsvinklar.

 

Med sin långa erfarenhet inom branschen är bolaget experter på retail, och kan med omnikanalslösningen Harmoney erbjuda en komplett handelslösning. Rapid Innovation Camp skapar nya möjligheter att ta tillvara kompetensen både inom det egna bolaget, men också genom att öppna upp för dialog med andra retailaktörer kring branschgemensamma utmaningar.

jag vill veta mer om rapid innovation camp


innovationstjänster

KONTAKT

Elias Bernerskog

Ansvarig, Rapid Innovation Camp

Pulsen Retail AB


KONTAKT

Petter Johansson

CCO

Pulsen Retail AB

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen