En julgåva som går till oss alla...

Pulsen stöttar tre organisationer som gör ett mycket viktigt arbete både i Sverige och internationellt.

En julgåva som går till oss alla...

För Pulsen går vårt hållbarhetsarbete hand i hand med våra grundvärderingar – att utmana, vara personliga, ta ansvar och att arbeta långsiktigt.

Frågor som handlar om hållbarhet kan kännas komplexa, särskilt ur ett globalt perspektiv, men vi tror på att försöka påverka utvecklingen med de medel vi har. Utöver vårt vanliga hållbarhets- och CSR-arbete väljer vi i år att särskilt stötta 3 ändamål som vi ser gör ett väldigt viktigt arbete både i Sverige och internationellt.

Valda projekt

Garissa

Garissa

 

I slutet av 80-talet kom tandläkaren Monica och läkaren Carl-Axel Ekman till byn Garissa i östra Kenya. Livet för de boende i byn präglades av extrem hetta, fattigdom och svält. Situationen var särskilt svår för flickor och kvinnor i byn, som ofta utsattes för könsstympning och förtryck.

 

Genom sitt engagerade ideella arbete under 30 års tid har Monica och Carl-Axel kunnat förbättra hälso- och sjukvården i hela regionen. Genom Monica och Carl-Axels insamlingsstiftelse drivs även ett flickhem tillsammans med de lokala organisationerna Womankind och SIMAHO, där hundratals flickor ges chansen till en ljusare framtid, och man arbetar även med förlossning, barnavård och utbildning.

 

Pulsen har under många år stöttat Monica och Carl-Axels insamlingsstiftelse och arbetet som görs för kvinnors rättigheter i Kenya.

Garissa

Barncancerfonden

 

Barn och cancer hör inte ihop. Barncancerfonden arbetar för att bekämpa barncancer och se till att drabbade och deras familjer får den vård och stöd de behöver.

 

I dag dör ett femtiotal barn, två skolklasser, till följd av sin cancer – varje år. Det är en fruktansvärd sjukdom både för de barn som drabbas, och för deras anhöriga. Barncancerfondens vision är att utrota barncancer. Idag klarar sig 85% av barnen, men så sent som på 1970-talet var förhållandena de omvända.


Barncancerfonden medfinansierar nästan alla forskningsprojekt som rör barncancer. arncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige och spelar en central roll i att bekämpa sjukdomen

Garissa

Forskning kring multiresistenta bakterier

 

Ett växande globalt hot mot vår hälsa är spridningen av multiresistenta bakterier. Sjukdomar som idag botas med antibiotika, som till exempel lunginflammation, riskerar att bli dödliga igen i takt med att antibiotikan tappar sin verkan. För att motverka detta behövs globala insatser på bred front och fortsatt forskning.

 

Pulsen ger ett stöd till professor Cecilia Stålsby Lundborgs forskargrupp ”Health Systems and Policy” på Karolinska Institutet.

God jul och gott nytt år önskar Pulsen

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen