Informationsförsörjning

Informationsförsörjning

Denna upphandling omfattar programvaror och tjänster som i första hand stödjer myndigheters e-förvaltningsarbete inom tre huvudsakliga områden: kontaktstödjande, verksamhetsstödjande och infrastrukturella.

Kontaktstödjande

Kontaktstödjande programvaror och tjänster innebär offentliga e-tjänster av olika slag. En offentlig e-tjänst är i denna upphandling en tjänst som en myndighet tillhandahåller för medborgare och företag och som kan användas för att uträtta olika ärenden som de har hos en myndighet, t.ex. att lämna in uppgifter till myndigheten eller att ta del av sina egna ärenden hos myndigheten. Denna tjänst tillhandahålls på elektronisk väg till exempel med en dator eller mobiltelefon. En annan kontaktstödjande programvara och tjänst som omfattas är sökmotor som t.ex. kan användas för att söka på en webbplats.


Verksamhetsstödjande

Verksamhetsstödjande programvaror och tjänster innebär sådant som stödjer myndighetens informationshantering och handläggning av ärenden inom den egna organisationen och i samverkan med andra. Exempel på sådana programvaror och tjänster är diarium, ärendehantering, dokumenthantering, e-arkiv, workflow och externa webbplatser.


Infrastrukturella

Infrastrukturella programvaror och tjänster ger stöd i olika delar av myndighetens e-förvaltningsstödjande tjänster, såväl kontaktstödjande som verksamhetsstödjande. Detta kan t.ex. vara identifiering med e-legitimationer, elektroniska underskrifter med e-legitimation, meddelandeväxel, spridnings- och hämtningssystem för utbyte av data, samt funktionalitet för mottagning och utskick av information i olika format.

 

I detta avtal finns stora möjligheter avseende hur programvaran levereras och installeras då avtalet omfattar proprietära programvaror, programvaror med öppen källkodslicens, programvara som levereras med hårdvara (s.k. appliance), appar som installeras i kundsIT-miljö och molntjänster. Vidare omfattas också en paketerad tjänst som i detta avtal kallas Kundunik tjänsteleverans.

 

De konsulttjänster som omfattas av upphandlingen är:

  • Installation och konfiguration
  • Licensrådgivning
  • Migrering
  • Projektledning
  • Systemadministration
  • Systemutveckling
  • Test
  • Utbildning

 

Konsulttjänster kan avropas i form av resurstjänst eller uppdragstjänst.

AVROPSFÖRFRÅGAN

Om ni önskar skicka er förfrågan via e-post görs detta till: ramavtal@pulsen.se

 

AVTALSINFORMATION

Avtalsnummer: 96-33-2014:005 Giltighetstid: 2015-05-06 till 2017-05-31 Option om förlängning: till 2019-05-31 finns.

Ramavtal - Statens inköpscentral

KONTAKT

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen