Kontorsstöd

Kontorsstöd

Detta avtal omfattar programvaror och tjänster som i första hand ger stöd till användaren hos offentlig sektor inom generella kontorsgöromål samt för att skapa statistik och analysera information.

Typiska områden som omfattas är:

 • Ordbehandling
 • Kalkylark
 • Register
 • Presentationsverktyg
 • e-post
 • Grupprogramvara
 • Intranät
 • Desktop publishing
 • CRM
 • Webbredigering
 • Ritningsverktyg
 • Kartverktyg
 • GIS
 • Bildbehandling
 • Lärplattform
 • Data warehouse
 • Data mining
 • Datavisualisering
 • Rapportgenerator
 • Beslutsstöd
 • Webbstatistik
 • Enkätverktyg
 • Analysverktyg
 • Statistikverktyg
 • Projektverktyg samt planeringsverktyg
 • Förstudiemodell
 • Projektstyrningsmodell
 • Programstyrningsmodell
 • Portföljstyrningsmodell

 

Ramavtalet omfattar inte ekonomiadministrativa system (EA) och personaladministrativa system (PA) i traditionell mening. Ekonomistyrningsverket, ESV upphandlar detta för statliga myndigheter. Mer information på ESV:s hemsida. I detta avtal finns stora möjligheter avseende hur programvaran levereras ochinstalleras då avtalet omfattar proprietära programvaror, programvaror med öppen källkodslicens, programvara som levereras med hårdvara (s.k. appliance), apparsom installeras i kunds IT-miljö och molntjänster. Vidare omfattas också en paketerad tjänst som i detta avtal kallas Kundunik tjänsteleverans.

 

De konsulttjänster som omfattas av upphandlingen är:

 • Installation och konfiguration
 • Licensrådgivning
 • Migrering
 • Projektledning
 • Systemadministration
 • Systemutveckling
 • Test
 • Utbildning


Konsulttjänster kan avropas i form av resurstjänst eller uppdragstjänst.

 

Nedan följer ett urval av tillverkare som är möjliga att avropa via Pulsen: Angelfish, Antura, Apache, Citrix, Drupal, Elasticsearch, Findwise, Hypergene, IBM, Leaflet, LibreOffice, Microsoft, NetIQ, Nexus, Novell, Sitevision, Snow, Stratsys, Suse, Zarafa, m fl

 

Takpriser

 • Kompetensnivå 3: 665 kr/timma
 • Kompetensnivå 4: 668 kr/timma
 • Kompetensnivå 5: 1 950 kr/timma

AVROPSFÖRFRÅGAN

Om ni önskar skicka er förfrågan via e-post görs detta till: ramavtal@pulsen.se

 

AVTALSINFORMATION

Avtalsnummer: 96-33-2014:005 Giltighetstid: 2015-05-06 till 2017-05-31 Option om förlängning: till 2019-05-31 finns.

Ramavtal - Statens inköpscentral

KONTAKT

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen