Systemutveckling

Systemutveckling

Detta avtal omfattar programvaror och tjänster som används för systemutveckling och systemförvaltning.

Typiska områden som omfattas är:

 • IDE (Integrated Development Environment)
 • Avlusare
 • Kompilator
 • Testprogramvara
 • Utvecklingsplattform som molntjänst (PaaS, Platform as a Service)
 • Versionshantering
 • Configuration Management
 • Modelleringsverktyg
 • Utvecklingsramverk
 • Kontinuerlig integration
 • Databaser
 • Kravhanteringsverktyg
 • Objekt-relationell mappning
 • Mellanprogramvara
 • Programvara för meddelandeköer,
 • ESB (Enterprise Service Bus),
 • Applikationsserver
 • Webbserver
 • SOA (Service Oriented Architecture)
 • Transaktionsmonitor
 • Informationsreplikering samt verktyg för installationspaketering


I detta avtal finns stora möjligheter avseende hur programvaran levereras och installeras då avtalet omfattar proprietära programvaror, programvaror med öppen källkodslicens, programvara som levereras med hårdvara (s.k. appliance), apparsom installeras i kunds IT-miljö och molntjänster. Vidare omfattas också en paketerad tjänst som i detta avtal kallas Kundunik tjänsteleverans.

De konsulttjänster som omfattas av upphandlingen är:

 • Installation och konfiguration
 • Licensrådgivning
 • Migrering
 • Projektledning
 • Systemadministration
 • Systemutveckling
 • Test
 • Utbildning
 • Konsulttjänster kan avropas i form av resurstjänst eller uppdragstjänst.

 

Nedan följer ett urval av tillverkare som är möjliga att avropa via Pulsen: Apache, Atlassian, Barium, GCC, HP, Microsoft, MuleSoft, Ortelius Management, m fl

 

Takpriser

 • Kompetensnivå 3: 700 kr/timma

AVROPSFÖRFRÅGAN

Om ni önskar skicka er förfrågan via e-post görs detta till: ramavtal@pulsen.se

 

AVTALSINFORMATION

Avtalsnummer: 23.3-5559-17:003 Giltighetstid: 2019-05-08 - 2021-05-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2023-05-31

Ramavtal - Statens inköpscentral

KONTAKT

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen