Hållbarhetsredovisning 2019/20

För Pulsen går hållbarhetsarbete hand i hand med våra grundvärderingar – att utmana, vara personliga, ta ansvar och att jobba långsiktigt. Genom att arbeta för att verksamheten ska vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar blir Pulsenbolagen långsiktigt relevanta för medarbetare, kunder och samhället runt oss. Med våra rötter inom digital teknik vill vi vara med och skapa en bättre omvärld med IT som möjliggörare.

Att arbeta med hållbarhetsfrågor sträcker över många områden. Vi har valt att särskilt fokusera på ett antal globala mål, men vi har också kompletterat dessa med ytterligare områden som vi tycker är viktiga och där vi har stora möjligheter att påverka inom våra verksamheter. Vår ambition är att hållbarhet ska vara en given del i alla aspekter av vår vardag.

 

Vi vill göra affärer som är bra för alla parter. En förutsättning för att klara det och för att bygga långsiktiga relationer är att affärerna präglas av god affärsetik och att de utgår från ett hållbarhetsperspektiv. Ibland styrs hållbarhetsarbetet av lagar och regler, men det handlar också om sunt förnuft. Det är ofta så våra medarbetare ser på saken.

 

En arbetsgivare som ska kunna attrahera och behålla sina medarbetare förväntas ta ett stort ansvar kring hållbarhetsfrågor. Det tycker vi är klokt. Det är så det ska vara. Vårt hållbarhetsarbete blir därmed också en fråga om att lösa vår framtida kompetensförsörjning och att utvecklas som en attraktiv arbetsplats.

 

Frågor som handlar om hållbarhet kan ofta kännas komplexa och svåra att påverka, särskilt ur ett globalt perspektiv. Vi tror ändå på att försöka påverka utvecklingen med de medel vi har. Vi är övertygade om att Pulsens medarbetare, kunder, leverantörer och partners tillsammans kan göra skillnad i hållbarhetsarbetet — både på kort och på lång sikt.

Våra prioriterade globala mål

och väsentliga hållbarhetsfrågor för Pulsen

Väsentliga hållbarhetsfrågor för Pulsen

 

  • Energieffektivisering och val av energikällor
  • Avfall- och livscykelperspektiv
  • Ekonomisk trygghet och sund ekonomi
  • Affärsetik och transparens
  • Informationssäkerhet
  • Kvalitet
  • Medarbetarskap och attraktiva arbetsplatser
  • Ett hållbart och utvecklande arbetsliv

Social hållbarhet


Sociasl hållbarhet: Terrific Tuesdays var Sveriges största digitala konferens under coronavåren

I en tid när Sverige behövde hopp skapade Pulsen initiativet TerrificTuesdays tillsammans med Frida Boisen, Kristina Hagström-Ilievska och Stockholm Live. När vi på grund av pandemin inte längre fick träffa andra på samma sätt som tidigare och där många blev allt mer isolerade så fyllde vi varje vecka i april och maj de ikoniska arenorna Globen, Friends och Tele2 Arena med landets bästa talare, ledare och artister.

– Verkligheten kastade oss in i en ofrivillig intensivkurs i digital samvaro. Vi ville göra något riktigt bra av det och använda vår erfarenhet kring digitalisering och Stockholm Lives arenor att sända från. Allt för att ge fantastiska talare möjlighet att sprida
lite inspiration, kunskap och mod under coronakrisen, säger John Torgersson, vd på Pulsen Integration.

Miljömässig hållbarhetMiljömässig hållbarhet: laddstolpar och elbilar inom Pulsen.

För att förenkla för medarbetarna och skapa bättre förutsättningar att utöka Pulsens tjänste-bilsflotta med el- och hybridbilar har vi under året satt upp ett antal laddstolpar vid huvud-kontoret i Borås, utöver de som redan finns på Stockholmskontoret. På så vis vill vi bidra till att fler kan ta steget mot ett hållbart resande.

– Om el- och hybridbilar ska få ett brett genom-slag behövs inte minst en infrastruktur som gör det enkelt för användarna. Med laddstolpar på Pulsenområdet har det blivit väldigt smidigt för mig att köra elbil, kommenterar Jakob Unfors, Investment Manager på Pulsen.

Ekonomisk hållbarhet


Sociasl hållbarhet: Terrific Tuesdays var Sveriges största digitala konferens under coronavåren

Varje år listar Karriärföretagen de 100 arbetsgivare i Sverige som erbjuder de främsta karriär- och utvecklingsmöjligheterna för unga talanger. I år tar Pulsen plats på listan som ett av Sveriges Karriärföretag 2020, bland annat på grund av ett ansvarsfullt engagemang i sina medarbetare.


Efter grundkriterierna går en expertpanel genom företaget och betygsätter bland annat karriärsidor på webben, närvaro i sociala medier och attraktionskraft som arbetsgivare. I det sista urvalssteget utser en jury bestående av framstående HR-personer de 100 företag som blir årets Karriärföretag. 

 

– Det är fantastiskt kul att vi får den här utmärkelsen, kommenterar Eva Fröberg, HR-ansvarig inom Pulsenkoncernen, och fortsätter:

– Pulsen arbetar väldigt målmedvetet med employer branding och med vår värdegrund i alla led, men vi jobbar också aktivt för
att erbjuda bra utvecklingsmöjligheter för nyutexaminerade. Vi deltar till exempel på arbetsmarknadsdagar på högskolor runt om i Sverige och samarbetar med utbildningar inom våra områden både på gymnasie- och univer-sitetsnivå. Det är roligt att vårt arbete syns och vi hoppas att den här utmärkelsen gör att ännu fler unga talanger upptäcker möjligheterna som finns inom Pulsenbolagen.

 

Med innovation och entreprenörskap skapar Pulsen en bättre omvärld. Som Sveriges mest erfarna IT-företag erbjuder de spetskompetens och trygghet för både kund och medarbetare. Genom ett utvecklat hållbarhetstänk och ett ansvarsfullt engagemang i sina medarbetare utses härmed Pulsen till ett av Sveriges Karriärföretag 2020.

NYHETER INOM HÅLLBARHETS­OMRÅDET 

DOKUMENT & länkar

Pulsens hållbarhetsredovisning 2019/20 som PDF

HÅLLBARHETS­REDOVISNING 2019/20PDF

PDF-version av den tryckt hållbarhetsredovisning 2019/20.

SE ÄVEN TIDIGARE ÅR: 2018/19PDF I 2017/18PDF


Pulsens årsredovisning 2019/20 som PDF

PULSENKONCERNENS ÅRSREDOVISNING 2019/2020PDF

PDF-version av den tryckta årsredovisningen.

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen