Färdigkapat virke sparar träd och transporter

I småländska Hjältevad har vi byggt trähus med fokus på trygghet i över 60 år. Vi använder Sveriges säkraste byggmetod där alla hus byggs inomhus i en torr och säker miljö innan de snabbt och effektivt monteras på byggplatsen.

Våra hus har smarta lösningar som ger energisnåla boenden, ett behagligt inomhusklimat och låga driftskostnader. Trä, som i sig är ett miljömässigt bra byggmaterial, är vår viktigaste råvara och vi värnar om både kvaliteten och ett långsiktigt skogsbruk. Ett led i det arbetet är att vi använder virke i färdigkapade längder vid våra huskonstruktioner, istället för att kapa virket på plats i fabriken. Genom denna åtgärd använder vi skogen och träråvaran mer effektivt och minskar samtidigt volymen på transporter till fabriken.

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen