Hållbarhets­redovisning 19/20

Pulsenkoncernens hållbarhetsredovisning

Pulsenkoncernens hållbarhetsredovisning omfattar samtliga majoritetsägda bolag inom koncernen.

Hållbarhetsredovisningen ingår som en integrerad del av Pulsenkoncernens årsredovisning för verksamhetsåret 2019-2020, följer årsredovisningens krav och tidsplaner, samt godkänns av styrelsen tillsammans med årsredovisningen.


Pulsenkoncernens hållbarhetsredovisning har arbetats fram av en grupp med representanter från samtliga bolag, under projektledning av Sören Rantzow, CIO på Pulsen AB. Information kring Pulsens hållbarhetsarbete och mer detaljer kring de olika rubrikerna finns online på pulsen.se/hallbarhet

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen