Hållbarhets­redovisning

Att vara med och skapa en bättre omvärld

För Pulsen har långsiktighet alltid varit en ledstjärna. Det har gällt i relationen med våra kunder och samarbetspartner, med våra medarbetare och i våra affärer. Det är en självklarhet för oss att driva våra verksamheter på ett sätt som tar ansvar för de ekonomiska, sociala och miljömässiga resurser vi förvaltar.

I år är första gången vi gör en hållbarhetsredovisning. Det har varit ett spännande arbete där vi genom workshops med samtliga bolag, och genom att involvera våra medarbetare, både kartlagt ett nuläge och påbörjat vår resa mot en än högre hållbarhet. För vi tar detta på allvar. Det resultat vi vill uppnå är inte fina grafer och förbättrade mätvärden utan att vår verksamhet på riktigt ska ha en positiv inverkan på omgivningen, såväl lokalt som i vår globala gemenskap. Med våra rötter inom digital teknik är vår tydliga ambition att vara med och skapa en bättre omvärld med IT som möjliggörare.

Våra prioriterade globala mål

Bland FN:s globala mål är det dessa fyra som vi fokuserar på i första hand i vår verksamhet och i vårt CSR-arbete.

Hälsa

Främja ett hälso­samt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Utbildning

Säkerställa en jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

jäm-ställdhet

Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt

energi

Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi.

Om hållbarhets­redovisningen

Information kring våra bolag, vår värdekedja och om hållbarhetsredovisningen.  

Att skapa en bättre omvärld genom IT

Våra bolag

Bolag inom Pulsenkoncernen som omfattas av hållbarhets­rapporten.

Vår värdekedja

Gemensam värdekedja för Pulsenkoncernen

Om redo­visningen

Information om vår redovisning.

Olika aspekter på hållbarhet

 

 

Social Hållbarhet

Pulsens arbete kring att skapa en arbetsmiljö och en omvärld som är hållbar på lång sikt.

Releasy tar ansvar för ett hållbart arbetsliv


Medarbetarna är den viktigaste tillgången

Projekt kring CSR och Social Sponsring


Miljömässig Hållbarhet

Vi arbetar med att minska vår påverkan på miljön ur flera perspektiv.

Färdigkapat virke sparar träd och transporter


Krav-certifierad
konferens

Fossilfri och förnyelsebar el


Färre och klimatkompenserade utskrifter

Ekonomisk Hållbarhet

För ett långsiktigt perspektiv krävs att verksamheterna drivs på ett ekonomiskt hållbart sätt.

Långsiktighet i relationer och affärer

Redan från start har långsiktighet varit del av bolagets kärna och ambitionen varit affärer som skapar fördel för alla parter.

DOKUMENT

Hållbarhetsredovisning

PDF-version av tryckt hållbarhetsredovisning 2017/18.

Om Hållbarhetsredovisningen

Pulsenkoncernens hållbarhetsredovisning omfattar samtliga bolag inom koncernen och genomförs för första gången för verksamhetsåret 2017-05-01 till 2018-04-30.

 

Hållbarhetsredovisningen ingår som en integrerad del av Pulsenkoncernens årsredovisning, följer årsredovisningens krav och tidsplaner, samt godkänns av styrelsen tillsammans med årsredovisningen.


Pulsenkoncernens hållbarhetsredovisning har arbetats fram av en grupp med representanter från samtliga bolag, under projektledning av Sören Rantzow på Pulsen AB. Bolagens medarbetare har involverats i arbetet genom en enkät kring önskat fokus på hållbarhetsfrågor. Svaren kommer användas som underlag för delar av hållbarhetsarbetet framåt.

 

Hållbarhetsredovisningen och löpande information kring Pulsens hållbarhetsarbete finns online på pulsen.se/hallbarhet


KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen