Hållbarhets­redovisning

Att skapa en bättre omvärld

AKTUELL HÅLLBARHETSREDOVISNING FÖR 2019/20
HITTAR DU PÅ PULSEN.SE/HALLBARHET

För Pulsen går vårt hållbarhetsarbete hand i hand med våra grundvärderingar – att utmana, vara personliga, ta ansvar och att arbeta långsiktigt. Vi tror att vi genom att arbeta för att verksamheten ska vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar också gör våra bolag långsiktigt relevanta för såväl medarbetare och kunder som för samhället runt omkring oss. Med våra rötter inom digital teknik är vår ambition att vara med och skapa en bättre omvärld med IT som möjliggörare.

Våra prioriterade globala mål

Bland FN:s globala mål är det dessa fyra som vi fokuserar på i första hand i vår verksamhet och i vårt CSR-arbete.

Hälsa

Främja ett hälso­samt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Utbildning

Säkerställa en jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

jäm-ställdhet

Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt

energi

Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi.

Om hållbarhets­redovisningen

Information kring våra bolag, vår värdekedja och om hållbarhetsredovisningen.  

Att skapa en bättre omvärld

Våra bolag

Bolag inom Pulsenkoncernen som omfattas av hållbarhets­rapporten.

Vår värdekedja

Gemensam värdekedja för Pulsenkoncernen

Om redo­visningen

Information om vår redovisning.

Olika aspekter på hållbarhet

 

 

Social Hållbarhet

Pulsens arbete kring att skapa en arbetsmiljö och en omvärld som är hållbar på lång sikt.

Satsningar för samhället och ett friskt arbetsliv


Ett hållbart arbetsliv med gemensamma principer

Projekt kring internationell csr


Miljömässig Hållbarhet

Vi arbetar med att minska vår påverkan på miljön ur flera perspektiv.

Färdigkapat virke sparar träd och transporter


Krav-certifierad
konferens

Fossilfri och förnyelsebar el


Färre och klimatkompenserade utskrifter

Ekonomisk Hållbarhet

För ett långsiktigt perspektiv krävs att verksamheterna drivs på ett ekonomiskt hållbart sätt.

Långsiktighet i relationer och affärer

Redan från start har långsiktighet varit del av bolagets kärna och ambitionen varit affärer som skapar fördel för alla parter.

DOKUMENT

Hållbarhetsredovisning 2018/19

PDF-version av tryckt hållbarhetsredovisning 2018/19.

Hållbarhetsredovisning 2017/18

PDF-version av tryckt hållbarhetsredovisning 2017/18.

Om Hållbarhetsredovisningen

Pulsenkoncernens hållbarhetsredovisning omfattar samtliga majoritetsägda bolag inom koncernen.

 

Hållbarhetsredovisningen ingår som en integrerad del av Pulsenkoncernens årsredovisning för verksamhetsåret 2018-2019, följer årsredovisningens krav och tidsplaner, samt godkänns av styrelsen tillsammans med årsredovisningen.

 

Pulsenkoncernens hållbarhetsredovisning har arbetats fram av en grupp med representanter från samtliga bolag, under projektledning av Sören Rantzow, CIO på Pulsen AB. Information kring Pulsens hållbarhetsarbete och mer detaljer kring de olika rubrikerna finns online på pulsen.se/hallbarhet

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen