Miljömässig Hållbarhet

Färre och klimatkompenserade utskrifter

Det papperslösa samhället har ännu inte inträffat, men utskrifter är en aspekt av kontorsarbete som kan påverkas direkt och påtagligt. Mängden utskrifter som görs har också lyfts fram av medarbetarna som ett område att se över kring hållbarhet.


Materialåtgång maj 2018 - april 2019 i form av A4-papper

Bolag

Förbrukning (antal)

Jfr 2017/18

Förbrukning (kg)

Jfr 2017/18

Pulsen AB,
Pulsen Data-bolagen,
Pulsen Fastigheter,
Pulsen Konferens

285 000

237 500

1425

1187,5

Hjältevadshus

150 000

160 000

750

800

Releasy / Indicate me

267 500

885 000

1337,5

4425

Pedab

210 000

270 000

1050

1350

Pulsen genomför därför en rad åtgärder för att minska antalet utskrifter inom bolagen, bland annat genom att inga utskrifter sker förrän berörd personal aktiverar utskriften genom sitt kort. Detta ökar även sekretessen kring känsliga utskrifter vilket i sin tur minskar behov av personliga skrivare.

 

För att minska miljöpåverkan av de kvarvarande utskrifterna klimatkompenseras dessa.

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen