Miljömässig Hållbarhet

Färre och klimatkompenserade utskrifter

MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET: Det papperslösa samhället har ännu inte inträffat, men utskrifter är en aspekt av kontorsarbete som kan påverkas direkt och påtagligt. Mängden utskrifter som görs har också lyfts fram av medarbetarna som ett område att se över kring hållbarhet.


Materialåtgång maj 2017 - april 2018 i form av A4-papper

Bolag

Förbrukning (antal)

Förbrukning (kg)

Pulsen AB,
Pulsen Data-bolagen,
Pulsen Fastigheter,
Pulsen Konferens

237 500

1187,5

Hjältevadshus

160 000

800

Releasy / Indicate me

884 420

4422,1

Pedab

270 000

1350

Pulsen genomför därför en rad åtgärder för att minska antalet utskrifter inom bolagen, bland annat genom att inga utskrifter sker förrän berörd personal aktiverar utskriften genom sitt kort. Detta ökar även sekretessen kring känsliga utskrifter vilket i sin tur minskar behov av personliga skrivare.

 

Som en kompletterande åtgärd kommer kvarvarande utskrifter dessutom klimatkompenseras.

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen