Miljömässig Hållbarhet

Fossilfri och förnyelsebar el

MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET: Bolagen i Pulsenkoncernen har varierande energibehov utifrån sina olika verksamheter. Men gemensamt för dem är en övergång till en allt större andel miljövänlig eller förnyelsebar el. Redan idag är all elkonsumtion inom Pulsenkoncernen helt fossilfri.

De olika verksamhetsgrenarna inom Pulsenkoncernen har stor spridning kring sitt energibehov. Två av verksamheterna är idag de största brukarna av el inom koncernen, medan övriga verksamheter har betydligt lägre energiförbrukning.

 

Hjältevadshus har en unik byggmetod där småhus skapas på ett säkert sätt inomhus under industriella former. Denna verksamhetsgren nyttjar idag 100% klimatklok, förnyelsebar el.

 

Pulsen Production, inom Pulsen Data, driftar två georedundanta serverhallar med bemanning dygnet runt, högsta säkerhet och tillförlitlighet i driften. Denna verksamhetsgren har 100% fossilfri el och 52 % förnyelsebar el.

 

 

Inom Pulsenkoncernen är all elkonsumtion idag helt fossilfri. Sett över hela koncernen kommer 71% konsumtionen från förnyelsebara källor. Den andel som idag inte är förnyelsebar kommer från kärnkraft. Pulsenkoncernen arbetar med projekt för att öka andelen miljövänlig eller förnybar el i de olika verksamheterna.

 

 

Elförbrukning i koncernens verksamheter maj 2017 - april 2018

Bolag

Förbrukning kWh

Varav förnyelsebar el

Varav fossilfri el

Pulsen AB,
Pulsen Data-bolagen,
Pulsen Fastigheter

1 863 616

52%

100%

Pulsen Konferens

297 998

52%

100%

Releasy / Indicate me

489 331

72%

100%

Pedab

323 851

52%

100%

Hjältevadshus

(Klimatklok el)

1 558 151

100%

100%

SUMMA

4 532 947

71%

100%

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen