Miljömässig Hållbarhet

Fossilfri och förnyelsebar el

Bolagen inom Pulsenkoncernen har stor spridning kring sitt energibehov. Hjältevadshus, med sin unika byggmetod där småhus skapas inomhus under industriella former, och Pulsen Production – som dygnet runt driftar två bemannade, georeduntanta serverhallar med högsta säkerhet och tillförlitlighet – är de största elkonsumenterna idag medan övriga verksamheter har betydligt lägre energiförbrukning.

Inom Pulsenkoncernen är all elkonsumtion idag helt fossilfri. Sett över hela koncernen kommer 68% av konsumtionen från förnyelsebara källor, och den andel som idag inte är förnyelsebar kommer från kärnkraft. Pulsenkoncernen arbetar med projekt för att öka andelen miljövänlig eller förnyelsebar el i de olika verksamheterna.

 

 

Elförbrukning i koncernens verksamheter maj 2018 - april 2019

Bolag

Förbrukning kWh

Varav förnyelsebar el

Varav fossilfri el

Pulsen AB,
Pulsen Data-bolagen,
Pulsen Fastigheter

2 153 439

52%

100%

Pulsen Konferens

157 914

52%

100%

Releasy / Indicate me

505 081

56%

100%

Pedab

325 712

52%

100%

Hjältevadshus

(Klimatklok el)

1 536 336

100%

100%

SUMMA

4 678 482

68%

100%

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen