Social hållbarhet

Releasy tar ansvar för ett hållbart arbetsliv

SOCIAL HÅLLBARHET: Releasy är en av Sveriges ledande aktörer inom kundservice och försäljning. Med över 30 års erfarenhet inom branschen har företaget stor erfarenhet inom kundservice, vilket möjliggör leverans av den bästa kundupplevelsen. Och nöjda kunder kan bara skapas av nöjda medarbetare.

– Vi är inne i en intensiv tillväxtfas och har hittills lyckats väl med att rekrytera bra medarbetare och chefer till oss. En stark, familjär företagskultur och ett roligt arbete med spännande uppdragsgivare och varumärken lockar många nya medarbetare. I takt med att bolaget växer krävs dock ytterligare satsningar för att hitta rätt medarbetare, säger Camilla Bäckelin som är HR-chef på Releasy.

 

Bolaget har fördubblat sin omsättning under de senaste två åren och enbart under 2017 ökade antalet medarbetare med fler hundra personer. Med den snabba tillväxten kommer också ökade krav på att attrahera nya och hålla kvar befintliga medarbetare.

Releasy har idag merparten unga arbetstagare och det ligger i vårt ansvar och intresse att lägga grunden till ett hållbart och långt arbetsliv.


Releasy har länge haft ett stort medarbetarfokus och arbetar aktivt med att skapa attraktiva arbetsvillkor, bland annat genom kollektivavtal, men också med ledarskapssatsningar, trivselfokus och förbättrade interna rutiner och processer.

 

Bolaget har arbetat med att utveckla den fysiska och psykosociala arbetsmiljön genom till exempel renoveringar av kontoren, skapande av trivselgrupper och investeringar i personalen. Bland de kommande projekten på agendan finns också hälsofrämjande arbete och utbildningar för att öka frisknärvaron och trivseln ytterligare.

 

– Vi arbetar aktivt för att skapa attraktiva anställningsvillkor och lägger stor vikt vid att få medarbetarna att trivas hos oss. Vi har lanserat en Karriärtrappa som består av fem steg där varje steg innehåller tydliga mål, utbildningar och olika förmåner för personalen. Genom Karriärtrappan blir det tydligare för medarbetarna både vad som förväntas av dem, och vad de kan förvänta sig av bolaget, säger Camilla. Bäckelin och fortsätter:

 

– För oss är det självklart att arbeta med hållbarhet på många olika sätt, genom såväl miljöfrågor som ekonomiska och sociala frågeställningar. Några av våra fokusområden nu är att minska vår resursförbrukning likväl som att arbeta för ökad jämställdhet, mångfald och en trygg och hållbar arbetsmiljö. Här spelar vårt arbete med goda policies, till exempel mot diskriminering och kränkande särbehandling, en viktig roll. Releasy har idag merparten unga arbetstagare och det ligger i vårt ansvar och intresse att lägga grunden till ett hållbart och långt arbetsliv, avslutar Camilla Bäckelin

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen