Hållbarhets­redovisning

Pulsenkoncernens hållbarhetsredovisning

Pulsenkoncernens hållbarhetsredovisning omfattar samtliga bolag inom koncernen och genomförs för första gången för verksamhetsåret 2017-05-01 till 2018-04-30.

Hållbarhetsredovisningen ingår som en integrerad del av Pulsenkoncernens årsredovisning, följer årsredovisningens krav och tidsplaner, samt godkänns av styrelsen tillsammans med årsredovisningen.


Pulsenkoncernens hållbarhetsredovisning har arbetats fram av en grupp med representanter från samtliga bolag, under projektledning av Sören Rantzow på Pulsen AB. Bolagens medarbetare har involverats i arbetet genom en enkät kring önskat fokus på hållbarhetsfrågor. Svaren kommer användas som underlag för delar av hållbarhetsarbetet framåt.

 

Hållbarhetsredovisningen och löpande information kring Pulsens hållbarhetsarbete finns online på pulsen.se/hallbarhet


KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen