Hållbarhets­redovisning

Att skapa en bättre omvärld

För Pulsen går vårt hållbarhetsarbete hand i hand med våra grundvärderingar – att utmana, vara personliga, ta ansvar och att arbeta långsiktigt. Vi tror att vi genom att arbeta för att verksamheten ska vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar också gör våra bolag långsiktigt relevanta för såväl medarbetare och kunder som för samhället runt omkring oss. Med våra rötter inom digital teknik är vår ambition att vara med och skapa en bättre omvärld med IT som möjliggörare.

Att arbeta med hållbarhetsfrågor sträcker över många områden. Vi har valt att fokusera på några viktiga globala mål och har dessutom identifierat ytterligare hållbarhetsområden som är väsentliga för oss och där vi kan påverka i hög utsträckning. Men hållbarhet går igen i alla aspekter av vår vardag.

 

Vår grundtanke är att verka för att göra affärer som är bra för alla parter. En förutsättning för att klara det och för att bygga långsiktiga relationer är en god affärsetik. För oss som i stor utsträckning arbetar med det offentliga Sverige innebär det exempelvis att de regelverk som styr offentliga upphandlingar alltid är en självklar del av vår vardag. Våra uppdrag inom den privata sektorn ska också präglas av god affärsetik och får aldrig genomföras på bekostnad av hållbarhetsarbetet.

 

Ibland styrs hållbarhetsarbetet av lagar och regler, men det handlar samtidigt också om sunt förnuft. Det är ofta så våra medarbetare ser på saken.

 

En arbetsgivare som ska kunna attrahera och behålla sina medarbetare förväntas ta ett stort ansvar kring hållbarhetsfrågor. Det tycker vi är klokt. Det är så det ska vara. Arbetet med hållbarhet kuggar därmed också i en av de största utmaningarna inom våra branscher — kompetensförsörjning. Vårt aktiva arbete med hållbarhetsfrågor blir i det avseendet en viktig faktor som gör att vi utvecklas och är en attraktiv arbetsplats.

 

Frågor som handlar om hållbarhet kan ofta kännas komplexa och svåra att påverka, särskilt ur ett globalt perspektiv. Vi tror ändå på att försöka påverka utvecklingen med de medel vi har. Vi är övertygade om att Pulsens medarbetare, kunder, leverantörer och partner tillsammans kan göra skillnad i hållbarhetsarbetet — både på kort och på lång sikt.

 

VÄSENTLIGA HÅLLBARHETSFRÅGOR FÖR PULSEN

  • Energieffektivisering och val av energikällor
  • Avfall och livscykelperspektiv
  • Ekonomisk trygghet och sund ekonomi
  • Affärsetik och transparens
  • Informationssäkerhet
  • Kvalitet
  • Medarbetarskap och attraktiva arbetsplatser
  • Ett hållbart och utvecklande arbetsliv

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen