Hållbarhets­redovisning

Att skapa en bättre omvärld genom IT

För Pulsen har långsiktighet alltid varit en ledstjärna. Det har gällt i relationen med våra kunder och samarbetspartner, med våra medarbetare och i våra affärer. Det är en självklarhet för oss att driva våra verksamheter på ett sätt som tar ansvar för de ekonomiska, sociala och miljömässiga resurser vi förvaltar.

I år är första gången vi gör en hållbarhetsredovisning. Det har varit ett spännande arbete där vi genom workshops med samtliga bolag och genom att involvera våra medarbetare både kartlagt ett nuläge och påbörjat vår resa mot en än högre hållbarhet. För vi tar detta på allvar. Det resultat vi vill uppnå är inte fina grafer och förbättrade mätvärden utan att vår verksamhet på riktigt ska ha en positiv inverkan på omgivningen, såväl lokalt som i vår globala gemenskap. Med våra rötter inom digital teknik är vår tydliga ambition att vara med och skapa en bättre omvärld med IT som möjliggörare.

 

Genom vårt arbete vill vi särskilt främja några viktiga globala mål. Samtidigt handlar det om att i vardagen och på bred front stärka arbetet för en hållbar och långsiktig verksamhet. Som en naturlig fortsättning på redan genomförda satsningar inom enskilda bolag har vi därför påbörjat ett koncerngemensamt hållbarhetsprojekt där miljöcertifiering är ett av delmålen.


Hållbarhet har många ansikten

Att arbeta med hållbarhetsfrågor sträcker över många områden. För oss omfattar det att alltid verka för att göra affärer som är bra för alla parter. För att klara det och för att bygga långsiktiga relationer krävs en god affärsetik. För oss som i stor utsträckning arbetar med det offentliga Sverige innebär det exempelvis att de regelverk som styr offentliga upphandlingar alltid är en självklar del av vår vardag. Våra uppdrag inom den privata sektorn ska också präglas av god affärsetik och får aldrig genomföras på bekostnad av hållbarhetsarbetet.

 

I många fall styrs hållbarhetsarbetet av lagar och regler. Samtidigt handlar det också om sunt förnuft. Det är ofta så våra medarbetare ser på saken. En arbetsgivare som ska kunna attrahera och behålla sina medarbetare förväntas ta ett stort ansvar kring hållbarhetsfrågor. Det tycker vi är klokt. Det är så det ska vara. Arbetet med hållbarhet kuggar därmed också i en av de största utmaningarna inom våra branscher - kompetensförsörjning. Vårt aktiva arbete med hållbarhetsfrågor blir i det avseendet en viktig faktor som gör att vi utvecklas och är en attraktiv arbetsplats.

 

Frågor som handlar om hållbarhet kan ofta kännas komplexa och svåra att påverka, särskilt ur ett globalt perspektiv. Vi tror ändå på att försöka påverka utvecklingen med de medel vi har. Vi är övertygade om att Pulsens medarbetare, kunder, leverantörer och partner tillsammans kan göra skillnad i hållbarhetsarbetet – både på kort och på lång sikt.

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen