Med gott resultat och stor framtidstro

Årsredovisning 2016/17

Med gott resultat och stor framtidstro

Det är ett mycket bra år som ligger bakom oss, men också ett år av stora förändringar. Inom koncernen har det skett ett generationsskifte där Jonus Bartholdson ersatt Pulsens grundare Wigar Bartholdson på vd-posten. Inom flera bolag har ett ledarskapsbyte genomförts med nya intressanta rekryteringar.

Utveckling går hand i hand med kontinuitet och långsiktighet i en organisation som omfamnar förändring. Resultatet är en välmående koncern som står väl rustad inför en allt mer föränderlig omvärld.

Det är ett mycket bra år som ligger bakom oss. Nio av tio verksamheter är lönsamma och växer såväl i omsättning som i resultat. Vi har genomfört flera stora affärer, bland annat med B&B TOOLS och Telia, och vi har ökat fokus på sälj och marknadsföring.

 

Ett år av stora förändringar

Det har varit ett år av stora förändringar för Pulsen. I oktober bolagiserade vi våra handelslösningar i det nya bolaget Pulsen Retail för att tydligare kunna attrahera rätt kompetens och genomföra de förändringar som varit nödvändiga. Pulsen Retail vilar på vår mycket långa erfarenhet och djupa kunskap inom detaljhandel och som nu får bättre förutsättningar att hjälpa våra kunder att utveckla sina affärer, både inom fysisk handel och inom e-handel. Under året har en ny ledningsgrupp kommit på plats som på ett utmärkt sätt kommer utveckla affären framåt under ledning av den nya vd:n Mika Vikman. Det vi brinner för är bland annat möjligheten att erbjuda en virtuell varukorg som följer med kunden oavsett i vilken kanal kunden befinner sig.

 

Även inom andra bolag har vi gjort lyckosamma rekryteringar på ledningsnivå. På Pulsen Production har Martin Hogmalm tillträtt som vd och direkt fått axla övertagandet av tjugo nya medarbetare från B&B TOOLS. I Pulsen Fastighet har Christer Södeliden tagit över vd-rollen vilket kommer ge större fokus på våra befintliga fastigheter och på att vidareutveckla vår totala portfölj.

 

Efter 53 år har pappa Wigar klivit av från vd-rollen för Pulsen. Det är Wigars fantastiska entreprenörskap som tagit Pulsen till var vi befinner oss idag och detta kommer leva vidare, inte minst genom att Wigar går in i en ny roll som styrelseordförande för koncernen. Det är glädjande att vi får fortsätta att dra nytta av pappas erfarenhet och kunskap även i fortsättningen. Pulsen är även framöver en familjeägd koncern och det är roligt att se att hela den andra generationen av familjen på ett eller annat sätt är involverade i företaget.

 

Pulsen omfamnar förändring

Stora förändringar ligger alltså bakom oss under det gångna året. Ständig förändring och förbättring är också allt mer en konstant verklighet. Pulsen verkar inom snabbrörliga branscher och vi lever i en på många sätt föränderlig tid. Det är därför viktigt både för oss som organisation och för våra kunder att vi omfamnar förändringen.

 

Jag vill skapa en anda inom Pulsen där vi alla drivs av att tänka nytt, att genomföra förändringsprocesser och att lockas av de utmaningar och möjligheter som står framför oss, snarare än att se problem. Utvecklingen går snabbt och under de närmsta åren kommer vi se stora teknikskiften inom till exempel artificiell intelligens, digitalisering och mobilitet. Vi kommer också se ett fördjupat fokus kring IT-säkerhet, Cyber Security och integritet genom till exempel GDPR. På alla dessa tre områden kommer vi satsa ännu mer framöver. Vi kan också bli tydligare på hur vår stora kompetens inom säkerhetsområdet kan komma till nytta för både befintliga och nya kunder.

 

Ett annat område som är viktigt för Pulsen är hållbarhet. Vi har alltid arbetat utifrån ett långsiktigt perspektiv i våra relationer och i våra affärer, så det är helt naturligt att vi nu tar ett tydligare steg framåt kring vårt hållbarhetsarbete inom hela koncernen, både ur ett etiskt och ur ett kommersiellt perspektiv. Hållbara affärer har definitivt ett affärsmässigt värde och en tydlig plats inom Pulsenkoncernen.

 

Väl rustade inför framtiden

Oavsett om det gäller teknikskiften, kompetensförstärkning eller affärsutveckling ser jag att Pulsenkoncernen står väl rustad för att möta framtiden. Vår historik, vårt entreprenörskap, våra medarbetares kompetens och vår öppenhet inför förändring gör att vi både på kort och lång sikt kommer se och skapa nya goda affärsmöjligheter inom alla våra olika områden.

 

Fokus för året

Pulsen har varit verksamt sedan 1964 och har sett en smått fantastisk utveckling. Men även efter mer än femtio år är vi fortfarande lika mycket på väg framåt som någonsin förr.

Vi kommer fortsätta arbetet med att skapa en större spets i våra individuella bolag, med tydligare erbjudanden mot marknaden och mot våra kunder. Som alltid värdesätter vi långsiktiga relationer och ett stort fokus för oss är därför att växa och utvecklas tillsammans med våra befintliga kunder. Samtidigt sätter vi en mycket högre prioritet på innovation för att fortsätta ligga i framkant i våra respektive områden.

 

Ett annat fokusområde är Pulsen som arbetsgivare. Vi har idag runt 1300 anställda inom koncernen och det är viktigt för oss att varje medarbetare har en god känsla i magen när man kommer till sin arbetsplats. Tillsammans med Pulsen ska man både kunna utmanas och utvecklas och tillsammans ska vi leverera god nytta till alla våra kunder.

 

Vi kommer under året stärka upp HR-funktionen för att bättre skapa rätt förutsättningar för våra befintliga medarbetare och för att kunna rekrytera rätt person till rätt plats inom våra bolag.

Det har som sagt varit ett år av stora förändringar inom Pulsen, men det är förändringar som också gjort oss synnerligen väl rustade för den framtid och den fortsatta resa vi står inför. Vi kommer fortsätta utveckla våra medarbetare och våra affärer med ett stort engagemang och med en långsiktighet som skapar nytta för våra kunder både idag och många år framöver.

 

Jonus Bartholdson

VD, Pulsen AB

Beställ årsredovisning
i tryckt format
KONTAKT

Wigar Bartholdson

Grundare och styrelseordförande

Pulsen AB

033-17 18 00

KONTAKT

Jonus Bartholdson

VD

Pulsen AB

033-17 18 00

KONTAKT

Niclas Österberg

CFO

Pulsen AB

033-17 18 68

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

OM WEBBPLATSEN

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen