Pulsen Fastigheter

Kreativa och inspirerande miljöer för bostäder, kontor, industri och lager.

Kreativa miljöer

Pulsen Fastigheter ger värde till kunderna genom ett långsiktigt engagemang. Bolaget förvärvar, skapar och förvaltar kreativa och inspirerande miljöer för kontor, industrier och lager och för boende i deras bostadshus.

Pulsen Fastigheter har bostäder och kontorsfastigheter i centrala Borås, där man också har den populära mötesplatsen Pulsen Konferens och Restaurang Astern. Bolaget har dessutom kontorsfastigheter i Stockholm.

Kontakta Pulsen Fastigheter