Pulsen Kapitalförvaltning

Skapar värde genom långsiktigt engagemang.

Förverkligar möjligheter

Sedan mitten av 1990-talet har Pulsens kapitalförvaltningsverksamhet skapat avkastning på verksamhetens överskott, framför allt med fokus på onoterade tillgångar.

Främst görs idag investeringar i private equity-fonder och andra placeringsinstrument som ligger i linje med Pulsens ledord att värden skapas av ett långsiktigt engagemang.