GDPR och Personuppgifter

Viktig information för dig som använder våra webbplatser och tjänster. Information finns tillgänglig för alla som besöker Pulsens webbplatser och det anses därför att alla användare tagit del av den.

Hantering av personuppgifter

Pulsen följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Det är endast ett fåtal personer med särskild behörighet som har tillgång till informationen.

Om du beställer material, information eller anmäler dig till arrangemang eller nyhetsbrev lagras och hanteras dina personuppgifter för att vi ska kunna tillgodose din beställning. När du besöker webbplatser, nyhetsbrev eller communities registreras ditt besök. Sådan information används bland annat till att ge oss information om antalet besökare och vilka delar av webbplatsen, nyhetsbrevet eller communityn som besöks. Vid öppnande och länkklick i nyhetsbrev, webbplatser och communities registreras detta, därmed kan du bli kontaktad av Pulsen.

Våra webbplatser, nyhetsbrev och communities innehåller länkar till andra webbplatser. Pulsen ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter på sådana webbplatser. Det är frivilligt att lämna uppgifter, men fullständig efterfrågad information är nödvändig för att vi ska kunna utföra beställd tjänst eller fullgöra avtal.

 

Nyhetsbrev och e-postutskick

Pulsenbolagen skickar regelbundet ut nyhetsbrev för att hålla kunder och andra intresserade informerade kring vad som händer inom bolaget och inom relevanta områden. Om du inte längre har behov av denna typ av information kan du avprenumerera via en länk i de aktuella utskicken. Vill du prenumerera på våra nyhetsbrev hittar du anmälningsformulär på respektive bolags webbplats.

Mot våra befintliga kunder kan även annan e-postkommunikation förekomma i syfte att uppfylla vår roll inom ramen för våra affärsförhållanden och avtal.

 

Kontaktuppgifter och kundregister

Pulsens kundregister är konfidentiella. Din kundinformation såsom kontaktinformation kommer inte att användas på annat sätt än att ge dig tillgång till information och tjänster från företag inom Pulsenkoncernen eller tredje part godkänd av Pulsenkoncernen.

Dina kontaktuppgifter hanteras med modern informationsteknik och kan bland annat användas för att fullgöra kundrelationer, analys, marknadsföring och direktmarknadsföring postalt eller digitalt. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register vid till exempel uppdatering av adressuppgifter. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till andra företag för nödvändig behandling i enlighet med ändamålet för personuppgifterna på uppdrag av Pulsen, till exempel i samband med tryck och distribution.

För att ändra dina uppgifter kontaktar du din kontaktperson på respektive Pulsenbolag eller skickar en förfrågan till info@pulsen.se.

 

COOKIES