Bli underleverantör till Pulsen

Våra statliga ramavtal inom IT är breda. Pulsens egna kärnverksamhet inom området är nischad, specifik och täcker verksamhetens IT- behov. Pulsen använder sig därför till stor del av underleverantörer för leveranser inom ramavtalet.

Samarbete

Vi letar ständigt efter nya samarbetspartners för att kunna svara upp mot avropande myndigheters behov.

Vi har en dedikerad anbudsorganisation och har haft ramavtal med Kammarkollegiet inom IT sedan 2004. Vi har stor erfarenhet och ett bra track-record i att besvara förfrågningar med hög vinstsannolikhet. Vi kommer att vara behjälpliga vid skapande av anbuden - både när det gäller taktik och strategi men också hjälpa till och kvalitetssäkra.

Hör av Er till oss via formulär så kommer vi att kontakta er.

Information som lämnas i formuläret kommer bearbetas av Pulsen för att uppfylla formulärets syfte samt kan komma att användas för att skicka relevant information från Pulsen.