Så hanterar Pulsen Covid 19

Pulsen arbetar aktivt med beredskapsåtgärder inför större samhällsstörningar till följd av Covid-19 i Sverige. Vi jobbar kontinuerligt med proaktiva åtgärder för att minska smittspridning, exempelvis genom säkerställda möjligheter till arbete hemifrån. Vi har säkrat teknisk utrustning, goda rutiner och interna såväl som externa kommunikationsvägar för att fortsatt kunna leverera support 24/7, redundanta driftslösningar och fjärrövervakning i hög klass.

Vi följer löpande utvecklingen och rekommendationerna för de olika regioner där vi har verksamhet för att säkerställa medarbetarnas trygghet och att våra leveranserer fortsätter fungera. Vid minsta symptom av sjukdom arbetar medarbetare självklart på distans. För friska medarbetare tas beslut löpande utifrån hur situationen förändras och utifrån varje bolags förutsättningar.

För våra konsulter på plats ute hos kunder följer vi generellt kundföretagens riktlinjer, men ber också våra kunder säkerställa möjlighet för vår personal att utföra sitt arbete på distans genom till exempel webbmöten och åtkomst till system via VPN. På så sätt kan vi fortsätta leverera som vanligt även vid begränsat tillträde till kundernas lokaler.

Genom kontinuerlig information, riktlinjer och försiktighetsåtgärder för vår personal tar vi ansvar på både företags- och individnivå för att minska risker för vidare smittspridning och störningar i samhällsfunktioner.

Vi bevakar noga utvecklingen i Sverige och omvärlden och följer upp situationen dagligen. Vi bedömer att vi har en god beredskap som är förankrad på högsta nivå i koncernen.

Texten uppdateras löpande. Senast uppdaterad i januari 2021