FAMILJEÄGD KONCERN

Pulsen Group är en familjeägd svensk koncern. Moderbolaget Pulsen AB har fokus både på att långsiktigt utveckla koncernen i stort och på att stötta och utmana de självständiga bolag som ingår i Pulsengruppen. I ledningsgruppen ingår nyckelfunktioner för det arbetet och de tar alla sin utgångspunkt från Pulsens övergripande vision och gemensamma värdegrund.