”Det som är unikt med Indicate me är att vi har flera olika delar i samma gränssnitt. Med vårt verktyg kommer vi att bidra med insikter som är av värde för hela bolaget på ett enkelt sätt, samtidigt som Blockets kunder kommer att få en mer kvalitativ service. Vi kommer även ge medarbetarna ett verktyg för ökat självledarskap. Vi välkomnar Blocket och ser fram emot ett långt samarbete!”, säger Lina Bjelkmar, VD för Indicate me.

Blocket är idag ett av Sveriges mest välkända varumärken där bland andra 50 serviceexperter arbetar för att hjälpa sina kunder. Nu kommer de ta hjälp av Indicate me – ett företag inom Pulsen Group och även namnet på det webbaserade verktyg som visualiserar nyckeltal och presenterar insikter på ett enkelt sätt. Verktyget är till för hela organisationen och skapar ett högre engagemang och självledarskap bland medarbetarna.

 

Läs hela artikeln