Utmärkelsen delas ut av OneLab till företag som aktivt arbetar med sitt hälso- och arbetsmiljöarbete och uppfyller vissa kriterier. ”Förstås väldigt glädjande”, säger Jennie Widell, People & Culture Manager på Pulsen Group.

Det är bolagen Shibuya, Pulsen Omsorg och Pulsen AB som återigen kan glädjas åt utmärkelsen. Den innebär att bolagen arbetat med identifiering och kartläggning av hälsorisker i organisationen och hos medarbetarna, med uppföljning av medarbetare som löper hälsorisker och även med planer för förebyggande hälsoarbete.

”Det är glädjande att återigen kunna ta emot denna utmärkelse. Vi har under flera år lanserat initiativ inom området, varav ett var när vi beslutade att inleda ett samarbete med OneLab. Med deras digitala hälsoundersökningar får vi verktyg att identifiera tidiga tecken på ohälsa och därmed förebygga sjukdomar”, säger Jennie Widell, People & Culture Manager på Pulsen Group.