Pulsen placerar sig i toppen när Radar presenterar sin rapport över ledande IT-leverantörer 2020-21. I kategorin ”verksamhetsnära IT” tar Pulsen Omsorg och Pulsen Integration en hedervärd pallplats till följd av sitt proaktiva och gedigna arbete tillsammans med sina kunder.

– Vi är oerhört stolta över Pulsen Integration och Pulsen Omsorg, som genom sitt hårda och genuina arbete lyckats få det här gensvaret från kunderna. Det är en stor bedrift och visar på hur mycket respektive bolag bryr sig om sina kunder och deras verksamheter, säger Jonus Bartholdson, vd för Pulsen Group.

JONUS BARTHOLDSSON, VD FÖR PULSENKONCERNEN


Radar släppte i förra veckan den viktiga rapporten Leverantörskvalitet 2020/21. Rapporten mäter årligen kvalitet och värdeskapande i relationen mellan kunder och leverantörer inom IT-området i Sverige. Regionala och lokala leverantörer är de stora vinnarna, som också skapat mest kundnöjdhet. Inom området verksamhetsnära IT placerar sig Pulsen på plats två.

– Vi är självklart väldigt stolta över det fina samarbete vi har med våra kunder. Vi verkar inom en samhällsviktig bransch och för oss är det inte bara viktigt - utan essentiellt - att lyssna på våra kunder. Det är bara tillsammans vi bygger ett bättre välfärdssamhälle, säger Magnus Skebäck, vd på Pulsen Omsorg.

 

MAGNUS SKEBÄCK ÄR VD FÖR PULSEN OMSORG.


Partnerskap mellan kund och leverantör lyfts också fram som särskilt viktigt i Radars rapport. Pulsen Integration har, precis som Pulsen Omsorg, till följd av sitt nära samarbete med kunderna skapat en stark och säker IT-närvaro hos många organisationer, däribland flera samhällsviktiga funktioner.

– Det känns fantastiskt att få den här responsen av våra kunder. Vårt arbete går ut på att förbättra deras möjligheter att nå kommersiell framgång, och det är roligt att få ett kvitto på att våra partnerskap ger de resultat kunderna hoppats på och behöver, säger Alexander Westerling, interim vd för Pulsen Integration.

 


ALEXANDER WESTERLING ÄR INTERIM VD FÖR PULSEN INTEGRATION


– Resultatet i Radar Leverantörskvalitet 2020/21 visar att när kundintimitet, partnerskap och värde är i fokus så sker det stora förändringar i relationen mellan kund och leverantör. Följsamhet, förståelse och närhet till kund har premierats under 2020 när kunderna tvingats ha fokus på lönsamhet, säger Hans Werner, vd Radar.