Nu har ”Karriärföretagen 2024” offentliggjorts, listan som visar Sveriges attraktivaste arbetsgivare. Som ett av ett fåtal svenska företag har Pulsen Group nu fått utmärkelsen fem år i rad.

 ”Det är förstås väldigt hedrande och ett resultat av att vi varit både konsekventa och uthålliga i vårt arbete. I grund och botten är det förstås våra medarbetare som gör skillnaden, att vi lever enligt våra värderingar. Att vi utmanar varandra och agerar personligt, ansvarstagande och långsiktigt”, säger Eva Fröberg, People & Culture manager på Pulsen Group.

I motiveringen konstaterar Karriärföretagen att:

”Pulsen Group har utsetts till ett Karriärföretag för femte året i rad. De har framgångsrikt arbetat för att skapa en attraktiv och utvecklande arbetsplats och återkommande visat hur de främjar en stark företagskultur som uppmuntrar utveckling, personlig drivkraft, ansvarstagande och långsiktighet. Med fokus på nyckelområden som arbetsmiljö, ledarskap och mångfald har Pulsen Group visat hur värdegrunden är en naturlig del av koncernens DNA och en ledstjärna i ambitionen att utveckla företag, människor och världen.”

Sedan 2011 har Karriärföretagen utsett bolag som de genom en urvals- och juryprocess kommer fram till erbjuder bra karriärmöjligheter.

Läs mer om karriärmöjligheterna på Pulsen Group på vår karriärportal.