Utmärkelsen delas ut av Deloitte är en kvalitetsutmärkelse som tilldelas svenska privata företag utifrån kriterier som bedömer strategiskt fokus, operationell struktur, företagskultur och ekonomisk utveckling. Syftet är att lyfta fram välskötta svenska privata bolag som utgör en viktig del av svenskt näringsliv.

”Det är glädjande att vi återigen kan visa att vi bedriver verksamheterna med fokus på både strategi och kultur. Att vi uppnått guldstatusen är ett kvalitetsmått, ett bevis på att vi lever efter våra värderingar och faktiskt utvecklar både företag, människor och världen”, säger Jonus Bartholdson, VD för Pulsen Group, som tillsammans med Jöns Bartholdson tog emot utmärkelsen under en gala i Stockholm.