”Det är en spännande väg för innovation, där ett ekosystem av företag och akademi kan kombinera sina kompetenser”, säger Jonas Toftefors, Chief Digital Officer på Pulsen Group.

Techarena Borås är ett samarbete mellan Pulsen Group och flera andra techföretag, Högskolan i Borås, föreningen E-handelsstaden Borås och Yrkeshögskolan i Borås. Samarbetet syftar till att öka samarbetet mellan företag och akademi, där innovationssprintar och ”hackathons” utgör de första initiativen.

Att Pulsen Group är en del av samarbetet har flera orsaker, berättar Jonas Toftefors.

”Genom Techarena Borås skapar vi en miljö som främjar innovation som går utanför de vanliga strukturerna. Vi brukar säga att vi arbetar med att utveckla företag, människor och världen. Genom Techarena Borås utvecklar vi både oss själva, akademin och Borås på ett unikt sätt. Tillsammans åstadkommer vi mer än vi skulle göra själva.”

Samarbetet är tänkt att sätta Borås på techkartan genom att visa på den kompetens och förmåga som finns inom både näringslivet och akademin. Utbytet är viktigt för båda parter, inte minst för näringslivet som är i behov av rätt kompetenser för att kunna vara ledande i den digitala utvecklingen inom sina respektive branscher.

Techarenan kommer ta sig uttryck på flera sätt framåt. Ett inledande exempel är hur representanter från företag och deras kunder, studenter och forskare från högskolan, arbetar tillsammans under sex veckor kring en konkret affärsmöjlighet och en tydlig forskningsfråga i en arbetsform som man kallar innovationsprintar. Demonstrationen i slutet av sprinten ska vara en digital tjänst eller produkt. I den första sprinten ”Digital Me” medverkar fem tech-bolag och Högskolan i Borås. Då är uppgiften att utveckla nya former och digitala tjänster för konsumentdialog på nätet.

Borås Tech Challenge är ett ”hackathon”, som hålls på Högskolan i Borås den 11–12 maj. Där deltar ett trettiotal student- och företagsteam som under 24 timmar ska ta fram en digital prototyp på en utmaning.

Techarena Borås finansieras i ett första steg av Högskolan i Borås och Boråsregionen.